Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Hong Kong Bilgisayar Korsanlığı Vakıaları Hakkında - ( 25 Temmuz 2022)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 19.07.2022 tarih ve 52229414-724.01.01 sayılı yazısı.İlgide kayıtlı yazıda, Hong Kong Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen, Hong Kong'da yasa koyucununtacirlere sağladığı pek çok kolaylıklar olması sebebi ile kötü niyetle bu kolaylıkları kullanmaya çalışan kişilerolabildiği ve son dönemde artan bilgisayar korsanlığı vakıaları sebebiyle ihracatçılarımızın bilgilendirilmesiihtiyacı olduğu belirtilerek, Hong Kong'un serbest pazar ekonomisi kurallarını etkin şekilde uygulamayaçalışması, özel sektöre müdahale etmeme politikasını benimsemiş olması, şeffaf ve basit vergi politikasıuygulaması, belirli ürünler dışında dolaylı verginin uygulanmaması, yabancı sermayeli bir şirket ile yerel birşirket arasında kanunen veya pratikte uygulanan bir ayrımcılık bulunmaması gibi avantajlar sağladığıbelirtilmektedir. Bu ve benzeri avantajlar sebebiyle Hong Kong'da kurulan ve yasal bir yapıya sahip olan bazışirketlerin resmi adreslerini ‘sekreter şirket' olarak kabul edilen bazı şirketlerin adresi olarak gösterebildiği,dolayısıyla 10 metrekarelik bir ofisin, büyük meblağlı ticareti Hong Kong üzerinden yapan birçok farklışirketin resmi adresi olarak belirlenebildiği ifade edilmektedir.Yazıda devamla, son dönemde Ataşeliğe iletilen vakıalarda; firmalarımızın daha evvel ticaret yaptıkları vedolayısıyla güven duyduğu firmalardan gelen yönlendirme neticesinde Hong Kong'da bulunan banka hesabınapara ilettikleri, daha sonra ise dolandırıldıklarını anladıklarına dair bilgiler alındığı, bilgisayar korsanlarınınHong Konglu bazı firmaların e-postalarını hack'lemek suretiyle Türk firmalarıyla olan yazışmaları öğrenerekbilgileri ele geçirdikleri, daha sonra ise firmalarımızla iletişim kurulan e-posta adresine çok benzeyen e-postaadresleri aracılığıyla firmalarımızla iletişime geçerek ödeme yapmaya ikna etmek suretiyle dolandırmayaçalıştıkları kaydedilmektedir.Ayrıca, bu benzerliğin polis yetkililerinden alınan bilgiye göre bazen uzun bir e-posta adresinde yalnızca ufakbir nokta veya bir boşluk bile olabildiği, iş hayatının yoğun temposunda rahatlıkla gözden kaçabilecek çokufak detayların, firmalarımızın dolandırılmasına yol açabildiği, bu hususun Hong Kong'da bulunan şirketlerleiş yapan birçok firmanın yaşadığı bir sorun haline geldiği ve Hong Kong firmalarının da konunun mağdurudurumunda olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla her ne kadar Hong Kong Özel İdaresi yetkililerinin konuhakkında son derece işbirlikçi olsa da, vakıaların çokluğu sebebiyle paranın dolandırıcılar tarafından elegeçirildikten sonra müdahale edilebilecek bir durumun maalesef kalmadığına dikkat çekilmiştir.Böyle bir durumla karşılaşmamak adına;
1) Hong Kong'da yer alan bir şirket ile ilk kez ticaret yapacak olan şirketlerimizin mümkünse akreditif yoluylaödeme yapmaları,
2) Daha önceden ticaret yaptıkları şirketlerle bir ticari işlem yapılmakta ise yazışmalarında en ufak ayrıntıkonusunda bile çok dikkatli olmaları, mümkünse kendi bankalarından ödeme yapılan banka ile iletişimegeçilerek hesap sahibinin muhatap şirket olduğuna dair teyit talep etmeleri, daha evvel ödeme gönderdikleribanka hesap numarası dışında bir hesap numarası iletilmesi durumunda konuya ilişkin daha detaylı bilgi sahibiolmadan kesinlikle ödeme yapmamaları,
3) Firmalarla uzun yıllara dayanan bir ticarete sahip olsalar bile en ufak olağan dışı, firmanın daha önce talepetmediği bir konuda yeni bir istekte bulunması halinde kabul etmemeleri, (Örneğin Hong Kong'la hiçbir ilgisiolmayan, uzun yıllardır Amerika'da yerleşik bir firmanın Hong Kong'daki ortak olduğu bir şirketinden ürünalınmasını istemesi)
4) Geleneksel ödeme yöntemleri dışında bir ödeme kesinlikle yapmamaları, asla bir siteye üye olarak paragöndermemeleri (Kripto para dolandırıcılığı bölgede yaygın olarak görülmektedir) gerekmektedir.

Tüm çabalarına rağmen böyle bir durumla karşılan firmalarımızın ise ivedilikle,

-Ödemeyi gerçekleştirdikleri bankalarını bilgilendirerek derhal ödemenin iptali sürecini başlatmaları ve süreçhakkında tüm bilgileri bankalarıyla koordineli şekilde adli makamlara intikal ettirmeleri,
-'https://www.erc.police.gov.hk/cmiserc/CCC/PolicePublicPage?language=en' adresinden konuyu Hong KongPolisine bildirmeleri, bildirimden sonra aldıkları soruşturma numarasını ve konuya ilişkin tüm bilgi vebelgeleri ‘hongkong@ticaret.gov.tr' adresinden Ataşeliğe intikal ettirmeleri gerekmektedir.Bu durumda Hong Kong Ataşeliğimizce, anılan soruşturma numarasıyla polise başvurularak konu hakkındayardımcı olunması talep edilebilmektedir. Böyle bir durumda polis yetkilileri, ödemenin yapıldığı banka ileiletişime geçerek konuya ilişkin bilgi almakta ve Ataşeliği bilgilendirebilmektedir. Söz konusu bankahesabında, uyuşmazlık konusu meblağ kadar para bulunması halinde polis yetkilileri bu para hakkında şüphelibir durum olduğunu bankaya bildirmekte ve banka tarafından hesap, işlemlere dondurulabilmektedir. Böylebir durumda Hong Kong'da bir avukatla iletişime geçilerek söz konusu meblağın geri alınabilmesi için davaaçılması gerekmektedir. Hong Kong'daki yaşam masraflarına paralel olarak avukat ücretleri de muadillerinenazaran son derece yüksek olduğundan, firmalarımız paralarını geri almak için bile ciddi ücretler ödemekdurumunda kalabilmektedir. Hesapta para olmadığının anlaşılması veya bir başka deyişle dolandırıcınınhesaptan parayı çektiği durumlarda ise parayı geri almak için dava açma imkânı kalmamakta, yalnızcadolandırıcılık zanlısının yakalanması halinde takip edilebilecek bir vakıaya dönüşmektedir. 


Diğer Haberler