Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Akreditasyon İzleme Komitesi

Çetin BAŞARANHINCAL
Çetin BAŞARANHINCAL

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa ÖZBAYRAM
Mustafa ÖZBAYRAM

Yön. Krl. Baş. Yard.

Fikret TEPENÇELİK
Fikret TEPENÇELİK

Meclis Baş. Yar.

Murat ZEYBEL
Murat ZEYBEL

Genel Sekreter

Şule AKKESE
Şule AKKESE

Genel Sek. Yard.

F. Sezin YILMAZ
F. Sezin YILMAZ

Akreditasyon Sorumlusu