Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Faaliyet Kodu Değişikliği

Faaliyet Kodu değişikli işleminin yaptırılması için aşağıdaki dilekçe ve vergi levhası fotokopisi ile Oda Sicil birimimze başvurulması gerekmektedir.