Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Misyonumuz ve Vizyonumuz


Misyon
İlimizin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlamak ve rekabet gücünü yükseltmek için, tüm kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanarak, yetişmiş ve nitelikli çalışanları ile üyelerimize ve Çorum iş dünyasına hizmet etmektir. 

Vizyon
Üyelerimizin beklentilerini esas alarak, ilimizin ulusal ve uluslararası konumunu yükseltmek ve ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktır.