Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

EXSPERTİZ RAPORU - ( 25 Mayıs 2021)

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden Birliğimize iletilen"Ekspertiz Raporu” konulu resmi  Bakanlık  ile Türkiye Notlerler Birliği arasında gerçekleştirilen veripaylaşımına istinaden ikinci el araç alım satım işlemlerinde satışişleminden önce ekspertiz raporunun sistem üzerinden sorgulanacağı bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin "Ekspertiz raporu” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan illerde faaliyet gösteren işletmeler hariç olmak üzere, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporunun alınacağı; üçüncü fıkrasında, model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı; beşinci fıkrasında ise ekspertiz raporunun, ilgili standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmeleri tarafından düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, işletmeler tarafından ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten  önceki üç gün içinde, model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin altındaki ikinci el otomobiller ve arazi taytları için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınması zorunlu olup Bakanlığımız ile Türkiye Noterler Birliği arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı entegrasyonuna istinaden işletmeler tarafından satıştan önce ekspertiz raporu alınıp alınmadığı bilgisi dahil taşıt satış bilgilerinin takibi sağlanabilmektedir.


Diğer Haberler