Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ

ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES BİLGİLERİ :

Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No:2 19030 MERKEZ / ÇORUM  

ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI GOOGLE HARİTA BİLGİSİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ. 

https://www.google.com/maps/place/%C3%87orum+Ticaret+ve+Sanayi+Odas%C4%B1/@40.5594398,34.9725907,3375m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x40872a97639f7b7b:0x9b39e3aedb70dae7!8m2!3d40.5594398!4d34.9725907!16s%2Fg%2F113h5qt12?entry=ttu


TELEFON BİLGİLERİ: 
 0 364 224 44 50

MAİL ADRESLERİ:   
  
    corumtsm@hotmail.com
    - corumticaretsicili@gmail.com 
    - corumticaretsicili@hotmail.com 
     
-corumtsm@ctso.org.tr          


2024 YILI ( GÜNCEL ) TİCARET SİCİLİ TESCİL MASRAFLARI İÇİN AŞAĞIDAKİ WORD BELGESİ ÜZERİNE TIKLAYINIZ

TİCARET SİCİLİ TESCİL MASRAFLARI -( 2024 YILI İÇİN )

II. TİCARET SİCİLİ UYGULAMALARI SEMPOZYUMU VE SİCİL AKADEMİ LANSMANI 10-11 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE TOBB KONFERANS SALONUNDA YAPILDI.

BİZLER DE ÇORUM TİCARET SİCİLİ OLARAK ANONİM ŞİRKETLERİN TASFİYEYE GİRİŞLERİ İLE İLGİLİ  SUNUM YAPARAK  SEMPOZYUMA KATKIDA BULUNDUK. 

 SEMPOZYUM_SUNUM__ANONİM ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ__OSMAN AKCA__11.02.2024 

AŞAĞIDAKİ LİNKE  TIKLAYARAK SUNUMU İZLEYEBİLİRSİNİZ 

       
    https://www.youtube.com/watch?v=HQxnWHpX5Xk   

                   TİCARET SİCİLİ HAKKINDA 

Ticaret Sicili 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 24 ila 38. maddeleri arasında düzenlenen resmi bir devlet sicili olup bu sicil Ticaret Bakanlığı'nın gözetim ve denetiminde ticaret  ve sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesinde kurulan, başta Türk Ticaret Kanunu ve bu kanun hükümlerince çıkarılıp yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği olmak üzere diğer ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet gösteren Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından tutulur. 

Ülkemizde bütün il merkezlerinde ve bazı büyük ilçelerde olmak üzere toplam 238 adet ticaret sicili müdürlüğü kurulmuş bulunmaktadır.

Ticaret sicilinde ticaret şirketlerinin ve işletmelerin başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği olmak üzere ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı tescil ( ilk kayıt - kuruluş ), tadil ( kayıtlarda meydana gelen değişiklikler ) ve terkin ( faaliyeti sona eren işletmelerin kayıtlarının silinmesi )  işlemleri yapılmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 35 inci maddesi uyarınca ticaret sicili kayıtları aleni bir biçimde tutulmakta olup; herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyebileceği gibi harcını yatırarak kayıtların onaylı suretlerini de alabilme imkânına sahiptir. Yine Kanunda veya Yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadıkça tescil edilen hususlar Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmektedir. 


6102 Sayılı Kanununun 24 üncü maddesi ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca ticaret sicili işlemleri Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden gerçekleştirilmekte ve buna ilişkin sicil kayıtları bu Sistemde tutulmaktadır.


MERSİS İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ

https://mersis.ticaret.gov.tr/Portal/Home/Index

Ticaret sicili müdürlüklerinde yukarıda bahsedilen tescil, tadil ve terkin işlemleri yanında tacirlerin belge talepleri ve bunun yanı sıra resmi kurum ve kuruluşlar ile mahkemelerin ticaret siciline kayıtlı tacirler hakkındaki müzekkere olarak adlandırılan bilgi ve belge talepleri de karşılanmaktadır. 

Bilgi taleplerinin karşılanması mekanizmasına kısaca  "YAZIŞMA" denmektedir. 

Ticaret sicillerinin adeta görünmez yüzü olan yazışmalar ticaret sicillerinin iş akışlarında oldukça geniş bir yer kaplamaktadır. Yazışmaların azalması adına Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında görüşmeler sürmektedir. Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortama aktarılmış biçimi olan MERSİS'in özellikle savcılıklar, mahkemeler ve icra dairelerine kısaca UYAP olarak adlandırılan sisteme entegre edilmesi ile birlikte ticaret sicillerindeki yazışmalar mevcut duruma göre daha da azalarak tescil, tadil ve terkin işlemlerinin daha hızlı bir biçimde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Tescil, tadil, terkin, belge ve bilgi talepleri ( yazışmalar ) ticaret sicilindeki iş ve işlemlerin bütününü oluşturmakta ve bu haliyle ticaret sicillerinde oldukça yoğun bir çalışma ortamı yaşanmaktadır.

Ayrıca şu konuya da değinmekte fayda var; ticaret sicili müdürlüklerinde işlem türünün oldukça fazla olmasından kaynaklı herhangi bir işlem için talep edilen belge ve evraklar bazen farklılık arz etmektedir. Bu durum uygulamadan kaynaklı olup o yer sicil dairesinin geçmişten bu yana oluşturduğu teamüllerle de ilgili bir husustur. Ticaret sicilleri ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesinde faaliyet göstermekte olduğundan sicile kayıt edilen her işletmenin ticaret sicili dosyası yanında bir de oda üyeliği nedeniyle oda sicil dosyası tutulmaktadır. Bu nedenle her işletmenin iki adet dosyası oluştuğundan istenen evrakların adetleri de en az iki evrak ya da belge ya da bunların onaylı örnekleri veya fotokopileri şeklinde olmaktadır. Bazı büyük odalarda ise oda ve sicil dosyaları tek klasör altında  tutulmaktadır.

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle işlem yapacağınız sicil dairesine göre evrak farklılığı oluşacağından hangi sicil müdürlüğünde işlem yapacak iseniz o sicil müdürlüğünün kurulu bulunduğu odanın internet sitesinden istenen evrakları önceden incelemeniz internet sitelerinde bu yönde bir bilgiye ulaşamamanız halinde ise telefon veya mail yolları ile irtibata geçmeniz hem sizlerin hem de sicil çalışanlarının yararına olacak ve işlerin daha hızlı ve planlı bir şekilde yürümesini sağlayacaktır.  

   TİCARET SİCİLİ AKADEMİSİ HAKKINDA 

Ticaret sicillerindeki belge ve evrak farklılıklarının standart hale getirilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması için Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile bir akademi kurulmuş olup bu akademi  "TİCARET SİCİLİ AKADEMİSİ" adı altında çalışmaktadır. Akademi üyeleri Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü daire başkanları, bakanlık bünyesinde çalışan ticaret uzmanları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi müdürü 
ve müdür yardımcıları ve 21 ticaret sicili müdürlüğünde görev yapan ticaret sicili müdürleri ile ticaret sicili müdürü yardımcılarından oluşmaktadır. Akademi çalışmaları tamamlandığında uygulamada birliğin sağlanması için "Uygulama El Kitabı" yayınlanacaktır.

Akademi üyeleri arasında Çorum Ticaret Sicili Müdürlüğü de yer almaktadır. 

AKADEMİ HAKKINDA DETAY BİLGİLER VE HABERLER İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYINIZ.

https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=27017&lst=MansetListesi

https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=12876&lst=Haberler

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tobbdan-ticaret-sicil-akademisi-41927324

https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/ticaret-sicili-akademisi-geldi-6629982Herkese işlerinde kolaylıklar hayırlı bereketli bol kazançlar dileriz.
 
                                                                                                            OSMAN AKCA
                                                                                               Çorum Ticaret Sicili Müdürü

                     

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’ne ulaşmak için aşağıdaki linklerin üzerine tıklayınız.

Türk Ticaret Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6102&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
Ticaret Sicili Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20124093&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5DİLEKÇE ÖRNEKLERİNE AŞAĞIDAKİ DOSYA ÜZERİNE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ  


DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

KARAR ÖRNEKLERİNE AŞAĞIDAKİ DOSYA ÜZERİNE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ  

KARAR ÖRNEKLERİ

ŞUBE AÇILIŞLARI İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ
AŞAĞIDAKİ BELGE ÜZERİNE TIKLAYINIZ.

ŞUBE AÇILIŞLARI İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİTESCİL İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGE VE EVRAKLARA AİT LİSTELER İLE ÇEŞİTLİ GÖRÜŞ, KANAAT VE MAKALELERİMİZE AŞAĞIDAKİ WORD BELGELERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.  

1__ŞİRKET KURULUŞ TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

------------LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGE VE EVRAKLAR

----------ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGE VE EVRAKLAR

----------ŞİRKET KURULUŞLARINDA TİCARET ÜNVANI BELİRLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


 ŞİRKET KURULUŞLARINDA UNVAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Unvan ile ilgili açıklamalarımız:     ( DİKKAT !)

-         Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirket ünvanları Türkiye genelinde korunduğundan kurmuş olduğunuz şirketin ünvanı  daha önce herhangi bir Ticaret Sicili tarafından tescili yapılan ve halen kaydı devam eden bir sermaye şirketi ile aynı unvan veya benzer bir unvan olursa müdürlüğümüzce şirketin tescili yapılmayacaktır. Mersis sizin ünvanınızı kabul etmiş olsa bile benzerlik vs. durum değerlendirmesi müdürlüğümüzce yapılacak ve ünvanınıza ona göre onay verilecek ya da verilmeyecektir. Bu nedenle müdürlüğümüzden onay almadan şirket ünvanını kesinleştirmeyiniz.

ALMAK İSTEDİĞİNİZ ÜNVANI SORGULAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLE TIKLAYINIZ:

https://www.ticaretsicil.gov.tr/view/hizlierisim/unvansorgulama.php


2__HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) YENİ KAYIT TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

3__HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) YABANCI UYRUKLU KİŞİ YENİ KAYIT TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

4__HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ECZANE YENİ KAYIT TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

5__ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

6__ANONİM ŞİRKET MERKEZ NAKLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

7__LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

8__KOOPERATİF KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGE VE EVRAKLAR

9__HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ŞUBE YENİ KAYIT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

10__HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) MERKEZ NAKLİ TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

11__LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

12__ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİ İLANI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

13__ANONİM ŞİRKET TEK ORTAK VE ÇOKLU ORTAKLIK TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

14__LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

15__LİMİTED ŞİRKET TASFİYE GİRİŞ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

16__LİMİTED ŞİRKET TASFİYEDEN DÖNÜŞ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

17__LİMİTED ŞİRKET FESİH (TASFİYE SONU KAPANIŞ ) İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

18__İKTİSADİ İŞLETME TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

19__ANONİM ŞİRKET BAĞIMSIZ DENETÇİ TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

20__İNTERNET SİTESİ TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR__limited__a.ş.

21__İŞ ORTAKLIĞI ( ADİ ORTAKLIK ) KURULUŞ TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

22__HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

23___LİMİTED ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

24__ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

25__HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) İLE LİMİTED ŞİRKET BİRLEŞMESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

26__LİMİTED ŞİRKET İLE LİMİTED ŞİRKETİN BİRLEŞMESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

27__ANONİM ŞİRKET YENİ KURULUŞ YOLU İLE KISMİ BÖLÜNME İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

28__ANONİM ŞİRKET MEVCUT BİR ŞİRKETE KISMİ BÖLÜNME İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

29__LİMİTED ŞİRKETTEN HAKİKİ ŞAHIS İŞLETMESİNE ( GERÇEK KİŞİ ) TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

30__MEŞGALE ÖRNEKLERİ VE ÜNVAN ÇALIŞMASI_ (osman akca )

31__İKTİSADİ İŞLETME AÇILIŞI KARAR ÖRNEĞİ

32__DIŞARIDAN ORTAK ALIMI İLE SERMAYE ARTIRIMINDA İSTİRAK TAAHHUTNAMESİ NOTER EVRAKI

33__YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖREV KABUL BEYANI

34__İKTİSADİ İŞLETME ŞUBE AÇILIŞI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

35__HEM MÜNFERİT HEM MÜŞTEREK İKİ PARAGRAGLI KARAR ÖRNEĞİ

36__HİÇ ORTAK OLMADAN VERASETEN HİSSE DEVRİ FERAGAT KARAR ÖRNEĞİ

37__VERASETEN HİSSE DEVRİ KARAR ÖRNEKLERİ

38__HİSSE DEVRİ MUVAFAKAT KARAR ÖRNEĞİ

39__SERMAYE ARTIRIMI YÖNETİM KURULU BEYAN ÖRNEĞİ

40__HÜKÜMET KOMİSERİ ( BAKANLIK TEMSİLCİSİ) BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VE GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

41__HÜKÜMET KOMİSERİ ( BAKANLIK TEMSİLCİSİ) BULUNDURMADAN YAPILAN GENEL KURUL BİLDİRİM DİLEKÇESİ

42__İHYA VE EK TASFİYE DAVALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ( OSMAN AKCA )

43__ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI İŞTİRAK TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

44__KOOPERATİF TASFİYE GİRİŞ TEMSİL İLZAM KARAR ÖRNEKLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

45__KOOPERATİF TASFİYEYE GİRİŞ TUTANAK ÖRNEKLERİ

46__KOOPERATİF GENEL KURUL SONRASI ALINAN TASFİYE KURULU KARARI ÖRNEĞİ

47__LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ VE MÜDÜR TAYİNİ KARAR ÖRNEĞİ

48__LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI SEÇİMLİ DETAYLI KARAR ÖRNEĞİ

49__LİMİTED ŞİRKET TEK ORTAĞA DÖNÜŞ MÜDÜR İPTALİ MÜDÜR TAYİNİ KARAR ÖRNEĞİ

50__LİMİTED ŞİRKET DIŞARIDAN ATANAN MÜDÜR İÇİN KABUL BEYANI ÖRNEĞİ

51__LİMİTED ŞİRKET ŞİRKETE YENİ GİREN ORTAKTAN ALINAN KABUL BEYANI ÖRNEĞİ

52__LİMİTED ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL İLE İLGİLİ EVRAKLARA AİT ÖRNEKLERİ

53__LİMİTED ŞİRKET ÇAĞRISIZ GENEL KURUL TUTANAK ÖRNEĞİ ( HİSSE DEVRİ GÜNDEMLİ )

54__LİMİTED ŞİRKET HAZİRUN LİSTESİ ÖRNEĞİ

55__LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR KARAR ÖRNEKLERİ VE İSTENEN EVRAK LİSTESİ ( OSMAN AKCA )
56__AYNİ SERMAYE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ( OSMAN AKCA )

57__LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKLİ KARAR ÖRNEĞİ

58__LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI KARAR ÖRNEKLERİ

59__LİMİTED ŞİRKE TEK ORTAK DEĞİŞİMİ HİSSE DEVRİ MÜDÜR İPTALİ MÜDÜR TAYİNİ KARAR ÖRNEĞİ

60__LİMİTED ŞİRKET DIŞARDAN MÜDÜR TAYİNİ VE MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI

61__LİMİTED ŞİRKET TEK MÜDÜR TAYİNİ DETAYLI KARAR ÖRNEĞİ

62__LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI SEÇİMLİ KARAR ÖRNEĞİ

63__LİMİTED ŞİRKETLERDE ISKAT USULÜ ( ORTAKLIKTAN DÜŞÜRME - ISKAT )

64__LİMİTED ŞİRKET RÜÇHAN HAKKI İLE İLGİLİ KARAR ÖRNEĞİ

65__MURAHHAS MÜDÜR - GENEL MÜDÜR - SINIRLI YETKİLİ TEMSİLCİ KABUL BEYANI ÖRNEĞİ

66__ŞİRKET KURULUŞU İÇİN VEKALETNAME ÖRNEĞİ

67__ŞİRKETLER TOPLULUĞU VE HAKİMİYET SÖZLEŞMESİ TESCİLİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE İSTENEN EVRAKLAR

68__TASFİYE SONU ALACAKLILAR LİSTESİ

69__GENEL KURUL TESCİL TALEBİ İLE İLGİLİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

70__TİCARET SİCİLİ TESCİL MASRAFLARI -( 2024 YILI İÇİN )

71__TÜR DEĞİŞTİREREK LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞ YAPAN HAKİKİ ŞAHIŞ ( GERÇEK KİŞİ ) ŞUBESİ İLE İLGİLİ ÜNVAN DEĞİLİKİĞİ KARAR ÖRNEĞİ

72__TÜZEL KİŞİLERİN SERMAYE ŞİRKETLERİNE YÖNETİM KURULU ÜYESİ VEYA ŞİRKET MÜDÜRÜ OLARAK ATANMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

73__BİR SERMAYE ŞİRKETİNİN YENİ KURULACAK ŞİRKETE VEYA KURULU BULUNAN MEVCUT ŞİRKETE ORTAK OLMASI İLE İLGİLİ KARAR ÖRNEĞİ

74___ŞİRKET KURULUŞLARINDA TİCARET ÜNVANI BELİRLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

75__VERASETEN HİSSE DEVRİ FERAGATLI KARAR ÖRNEĞİ

76__YABANCI UYRUKLU ORTAK BEYAN ÖRNEĞİ

77__YENİ ŞİRKET KURUCU ORTAK BEYAN ÖRNEĞİ

78__İŞ ORTAKLIĞI ŞUBE AÇILIŞI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

79__İŞ ORTAKLIĞI ŞUBE AÇILIŞ KARAR ÖRNEĞİ

80__İŞ ORTAKLIĞI ŞUBE KAPANIŞ KARAR ÖRNEĞİ

81__ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YERİNE YENİ ÜYE ATANMASI İLE İLGİLİ KARAR ÖRNEĞİ

82__LİMİTED ŞİRKET SINIRLI YETKİLİ MÜDÜR GÖREV KABUL BEYANI ÖRNEĞİ

83__ANONİM ŞİRKET SINIRLI YETKİLİ MÜDÜR GÖREV KABUL BEYANI ÖRNEĞİ

84__ANONİM ŞİRKET RÜÇHAN HAKKI İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI ÖRNEĞİ

85__LİMİTED ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ ÜÇ İLAN METNİ ÖRNEĞİ

86__ANONİM ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ ÜÇ İLAN METNİ ÖRNEĞİ

87__KOOPERATİF TASFİYEYE GİRİŞ ÜÇ İLAN METNİ ÖRNEĞİ

88__LİMİTED ŞİRKET ( GENEL KURUL İLE YAPILAN ) TASFİYEYE GİRİŞ ÜÇ İLAN METNİ ÖRNEĞİ

89__DEĞİŞİKLİK ( TADİL ) TESCİLİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

90__LİMİTED ŞİRKET BAĞIMSIZ DENETÇİ TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

91__ANONİM ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

92__LİMİTED ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

93__ANONİM ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞ KARAR ÖRNEĞİ

94__LİMİTED ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞ KARAR ÖRNEĞİ

95__LİMİTED ŞİRKET SERMAYE AZALTIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

96__ANONİM ŞİRKET SERMAYE AZALTIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

97__LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

98__ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIRIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

99__LİMİTED ŞİRKET EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIM AZALTIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

100__ANONİM ŞİRKET EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIM AZALTIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

101__LİMİTED ŞİRKET MADDE 376 SERMAYE ARTIRIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

102__ANONİM ŞİRKET MADDE 376 SERMAYE ARTIRIM İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

103__ANONİM ŞİRKET ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIM İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

104__LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGE VE EVRAKLAR

105__ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGE VE EVRAKLAR

106__HÜKÜMET KOMİSERİ ( BAKANLIK TEMSİLCİSİ) OLMADAN YAPILAN TESCİLSİZ GENEL KURUL BİLDİRİM DİLEKÇESİ

107__ISLAH AMAÇLI BİRLİK KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGE VE EVRAKLAR

108__GENEL KURULLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR__( A.Ş. - LİMİTED -KOOP.)__( OSMAN AKCA )

109__ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL SONRASI İSTENEN EVRAK LİSTESİ

110__KOOPERATİF GENEL KURUL SONRASI İSTENEN EVRAK LİSTESİ

111__LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL SONRASI İSTENEN EVRAK LİSTESİ

112__ANONİM ŞİRKET- LİMİTED ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN GENEL KURULLARI İLE İLGİLİ KANUN HÜKÜMLERİ

113__ŞİRKET GENEL KURULLARININ YAPILMASININ ZORUNLU OLUP OLMADIĞI VE YAPILMADIĞINDA YAPTIRIMININ NELER OLDUĞU İLE İLGİLİ MAKALE

114__ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET__( GENEL KURUL )___TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

115__ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET__( YÖNETİM KURULU VE MÜDÜRLER KURULU )___TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI__( MAKALE)

116__ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KARAR ALMADA KİLİTLENME DURUMLARI__( MAKALE )

117__BELEDİYE PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ TÜZEL KİŞİ ADINA HAREKET EDEN GERÇEK KİŞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

118__ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI İLAN ÖRNEĞİ VE AÇIKLAMALAR

119__LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI İLAN ÖRNEĞİ VE AÇIKLAMALAR

120__LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI ATANMASI İLE İLGİLİ KARAR ÖRNEĞİ VE AÇIKLAMALAR

121__LİMİTED ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

122__LİMİTED ŞİRKET ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

123__LİMİTED ŞİRKET AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

124__ANONİM ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

125__KOOPERATİF ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

126__LİMİTED ŞİRKET ÜNVAN- AMAÇ KONU-ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

127__TASFİYE GİRİŞTE TASFİYE MEMURUNUN ALACAKLILARIN DURUMU İLE İLGİLİ TEBLİĞDEN BİLGİ EDİNDİĞİNE DAİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

128__SİGORTA ACENTELİĞİ VEKALETNAME TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ_____şirket__şahıs

129__SİGORTA ACENTELİK SÖZLEŞMESİ FESİHNAMESİ TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ_____şirket__şahıs

130__ANONİM ŞİRKET RÜÇHAN HAKKI KULLANIM KARARININ TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

131__LİMİTED ŞİRKET RÜÇHAN HAKKI KULLANIM KARARININ İLANI İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

132__ANONİM ŞİRKET İŞTİRAK TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

133__ANONİM ŞİRKET RÜÇHAN HAKKI İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI ÖRNEĞİ

134__LİMİTED ŞİRKET İŞTİRAK TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

135__LİMİTED ŞİRKET RÜÇHAN HAKKI İLE İLGİLİ MÜDÜRLER KURULU KARARI ÖRNEĞİ

136___KOLLEKTİF ŞİRKET TASFİYE GİRİŞ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

137___KOLLEKTİF ŞİRKET FESİH (TASFİYE SONU KAPANIŞ ) İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

138__LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI İŞTİRAK TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

139__ANONİM ŞİRKET ŞİRKET TASFİYE GİRİŞ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) YENİ KAYIT- DEĞİŞİKLİK - ACENTELİK - KAYIT SİLME TESCİL İŞLEMLERİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) YENİ KAYIT- DEĞİŞİKLİK - ACENTELİK - KAYIT SİLME TESCİL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64.maddesi hükümlerine dayanılarak 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “ticari defterlere ilişkin tebliğ” hükümlerince hakiki şahıs tacirlerin yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir tutma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu defterleri tutan mükellefler 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerince bilançoya tabi olmaktadırlar.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 181. Madde hükmünce de işletme hesabına göre defter tutan 2.sınıf tüccarlar için ihtiyari sınıf değiştirme yolu açık olup bu mükellefler 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 177. Maddesindeki şartları taşımamış olsalar bile yeni açılışta veya açıldıktan sonra ticari faaliyeti devam ederken herhangi zamanda kendi istekleri doğrultusunda ihtiyari olarak bilanço esasına geçebilmektedirler. ( Diledikleri takdirde herhangi bir zamanda notere giderek bilanço esasına göre defter tasdik ettirebilirler. )

Bu doğrultuda geçmiş yıllarda bakanlık görüşleri de oluşmuş olup gerçek kişi tacirlerin ticaret sicillerine tescillerinde ve ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odaları üyelik kayıtlarında gerçek kişiler için bilançoya tabi olma şartı aranmaktadır.

Bu nedenle ticaret siciline tescil ve ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak isteyenlerin bu şartları taşımaları gerektiğinin bilinmesi hususu bilgilerinize sunulur.

    YENİ KAYIT İŞLEMLERİ

Hakiki şahıs ( gerçek kişi ) yeni kayıt işe başlama tescili için istenen belge ve evraklara ait listeye ulaşmak için aşağıdaki word belgeleri üzerine tıklayınız.


HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) YENİ KAYIT TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) YABANCI UYRUKLU KİŞİ KAYDI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ECZANE KAYDI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ŞUBE YENİ KAYIT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR


DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

Hakiki şahıs ( gerçek kişi ) değişiklik tescilleri için istenen dilekçe örneklerine ulaşmak için aşağıdaki word belgeleri üzerine tıklayınız.


HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ADRES VE FAALİYET KONULARI DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) BÜTÜN KAYITLARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) FAALİYET KONULARI DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ŞUBE DEĞİŞİKLİK TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ÜNVAN VE FAALİYET KONULARI DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ÜNVAN VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ )BELEDİYE VEYA OSB TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEN ADRES TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ )DIŞARIDAN YETKİLİ TEMSİLCİ ATAMA TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

ACENTELİK İŞLEMLERİ

Hakiki şahıs ( gerçek kişi ) acentelik tescilleri için istenen dilekçe örneklerine ulaşmak için aşağıdaki word belgeleri üzerine tıklayınız.


HAKİKİ ŞAHIS ACENTELİK VEKALETNAMESİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ACENTELİK SÖZLEŞMESİ FESİHNAMESİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ


KAYIT SİLME İŞLEMLERİ 
AÇIKLAMALAR

TİCARET SİCİLİNE TESCİLLİ GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETME SAHİPLERİ TİCARETİ TERK ETTİKLERİNDE VEYA İŞLETMELERİNİN STATÜLERİ DEĞİŞTİĞİNDE YA DA VEFAT ETMELERİ DURUMUNDA TİCARET SİCİLİ KAYITLARI DA SİLİNMEKTEDİR. 

TİCARİ İŞLETMELERE AİT TİCARET SİCİLİNE TESCİLLİ ŞUBE YA DA ŞUBELER VARSA MERKEZ KAYDININ KAPATILMASI İLE BİRLİKTE TALEP ÜZERİNE ŞUBE KAYITLARI DA KAPATILIR. BU NEDENLE MERKEZ KAYDININ KAPATILMA TALEBİ SIRASINDA O KAYIT İÇİN AKTİF ŞUBE KAYDI OLUP  OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLMELİ VE ONDAN SONRA TERKİN İŞLEMLERİ YAPILMALIDIR. BUNUNLA BİRLİKTE ŞUBE KAYDININ KAPATILMASI İÇİN MERKEZ KAYDININ KAPATILMASI ŞARTI YOKTUR. ŞUBENİN FAALİYETİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE TALEP ÜZERİNE ŞUBELERİN TİCARET SİCİLİ KAYITLARI TERKİN EDİLMEKTEİR.

Hakiki şahıs ( gerçek kişi ) kayıt silme işlemleri için istenen dilekçe örneklerine ulaşmak için aşağıdaki word belgeleri üzerine tıklayınız.


HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) TİCARETİ TERK NEDENİYLE KAYIT KAPATMA TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) VEFAT NEDENİYLE KAYIT KAPATMA TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) TİCARETİ TERK NEDENİYLE VEKALETEN KAYIT KAPATMA TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) TİCARİ İŞLETMESİNİN ŞİRKET İLE BİRLEŞME YOLU İLE DEVİR EDİLMESİ NEDENİYLE  TERKİN TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ESNAFLIK FAALİYETİ NEDENİYLE TERKİN TALEP DİLEKÇESİ__ÇESOB SİCİL YAZISI EKLİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ )ESNAFLIK NEDENİYLE TERKİN TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) FAALİYETİN BİR KISMININ BIRAKILMASI VE BAŞKA ODAYA KAYITLI OLMASI NEDENİYLE TERKİN TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ )İKİ AYRI KAYITTAN BİRİNİN KAYDININ SİLİNMESİ İÇİN TERKİN TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ )MUTABAKAT KOMİTESİ KARARI NEDENİYLE KAYIT SİLME TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ )BAŞKA ODAYA KAYIT NEDENİYLE TERKİN TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ŞUBE KAPANIŞ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) KAYIT KAPATMA İÇİN VERİLEN MAL BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET SERMAYE AZALTIMI- ARTIRIMI - EŞ ZAMANLI ARTIRIM AZALTIM TTK. M.376 UYGULAMASI - ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI TESCİL İŞLEMLERİ


                       
LİMİTED ŞİRKET SERMAYE AZALTIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

ANONİM ŞİRKET SERMAYE AZALTIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIRIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

LİMİTED ŞİRKET EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIM AZALTIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

ANONİM ŞİRKET EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIM AZALTIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

LİMİTED ŞİRKET MADDE 376 SERMAYE ARTIRIM TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

ANONİM ŞİRKET MADDE 376 SERMAYE ARTIRIM İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ    

ANONİM ŞİRKET ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIM İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ 

YÖNETİMİN YETKİ DEVRİ - TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ VE SINIRLI YETKİLİ ATANMASI İLE İLGİLİ TADİL - KARAR VE  İÇ YÖNERGE  ÖRNEKLER
ANONİM ŞİRKETLER İÇİN


1__ANONİM ŞİRKET İÇ YÖNERGE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA____okuyunuz____osman akca

2__ANONİM ŞİRKET ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ MADDESİ TADİL ÖRNEĞİ

3__ANONİM ŞİRKET İÇ YÖNERGE KABULÜ İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI

4__ANONİM ŞİRKET YÖNETİMİN YETKİ İLE İLGİLİ KISA İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ

5__ANONİM TKDK TARIM İÇİN YAPILAN İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ

6__ANONİM ŞİRKET UZUN KAPSAMLI YÖNETİMİN YETKİ DEVRİ İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ__örnek__1

7__ANONİM ŞİRKET UZUN KAPSAMLI YÖNETİMİN YETKİ DEVRİ İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ__örnek__2

8__ANONİM ŞİRKET SINIRLI YETKİLİ ATANMASI İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI ÖRNEĞİ__1

9__ANONİM ŞİRKET SINIRLI YETKİLİ ATANMASI İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI ÖRNEĞİ_2

10__ANONİM ŞİRKET SINIRLI YETKİLİ OLARAK ATANAN KİŞİNİN GÖREV KABUL BEYANI

11__ANONİM ŞİRKET SINIRLI YETKİLİ GENEL MÜDÜR VEYA DİĞER SINIRLI YETKİLİ MÜDÜRLERİN ATANMASI İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI ÖRNEĞİ

12__ANONİM ŞİRKET İÇ YÖNERGE TESCİLİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

13__ANONİM ŞİRKET İÇ YÖNERGE İLE İLGİLİ TADİL METNİ TESCİLİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

14__ANONİM ŞİRKET SINIRLI YETKİLİ ATANMASI TESCİLİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN


1___LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME TEMSİL MADDESİ TADİL KARARI ÖRNEĞİ

2__LİMİTED ŞİRKET İÇ YÖNERGE KABULÜ İLE İLGİLİ MÜDÜRLER KURULU KARARI ÖRNEĞİ

3__LİMİTED ŞİRKET TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ İLE İLGİLİ İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ

4__LİMİTED ŞİRKET SINIRLI YETKİLİ ATAMA İLE İLGİLİ MÜDÜRLER KURULU KARARI ÖRNEĞİ

5__LİMİTED ŞİRKET İÇ YÖNERGE İLE ATANAN SINIRLI YETKİLİNİN GÖREV KABUL BEYANI ÖRNEĞİ

6__LİMİTED ŞİRKET İÇ YÖNERGE İLE İLGİLİ TADİL METNİ TESCİLİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

7__LİMİTED ŞİRKET İÇ YÖNERGE TESCİLİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

8__LİMİTED ŞİRKET SINIRLI YETKİLİ ATANMASI TESCİLİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİBAĞIMSIZ DENETÇİ VE İNTERNET SİTESİ TESCİL İŞLEMLERİ

               ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

BAĞIMSIZ DENETÇİ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELERBAĞIMSIZ DENETİM KRİTERLERİ  (2023 YILI İÇİN )


 Bağımsız denetime tabi olma eşik değerleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

  • Aktif Toplamı: 75 Milyon TL (Değişiklik Öncesi 35 Milyon TL idi)
  • Net Satış Tutarı: 150 Milyon TL (Değişiklik Öncesi 70 Milyon TL idi)
  • Çalışan Sayısı: 150 kişi (Değişiklik Öncesi 175 kişi idi)

 

Uygulamaya ilişkin esaslar özet olarak ve maddeler halinde şu şekildedir;

 

  • Eşik değerlere tabi şirketler, yukarıda sayılan üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur.
  • Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin %20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar.
  • Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır.
  • Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

 


BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR 29.11.2022 TARİHLİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI


BAĞIMSIZ DENETÇİ TESCİLİNDE İSTENEN EVRAKLAR


                             ( ANONİM ŞİRKET     -     LİMİTED ŞİRKET  )
A - ANONİM ŞİRKET

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN T.T.K 1524 MADDE GEREĞİ BAĞIMSIZ DENETÇİ TESİLİNİNDEN İTİBAREN 3 AY İÇERİSİNDE BİR İNTERNET SİTESİ AÇMAK VE TESCİL ETTİRMEK ZORUNDADIR.

1-    Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe

2-    Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe

3-    Denetçi genel kurul kararı ile seçilmiş ise noter onaylı genel kurul kararı ( 2 Adet )

4-    Denetçi mahkeme tarafından atanmış ise atamayı gösterir kesinleşme şerhi işlenmiş Mahkeme Kararı (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı) (2 Adet)

5-    Bağımsız Denetim Kuruluşu veya Denetçi tarafından TTK 400. Maddesinde Gösterilen Denetçinin Bağımlılık Hallerinden Herhangi Birisinin Bulunmadığına Dair Bağımsızlık Beyanı  ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından görevin kabul dilediğine ve şirketle denetçi arasında yapılan denetim sözleşmesinin akdedildiğine ilişkin yazılı beyan  (Denetim kuruluşu tarafından imzalı) (2 Nüsha)

6-    Varsa Diğer Genel Kurul Evrakları 

B - LİMİTED ŞİRKET

BAĞIMSIZ DENETÇİ TESCİLİNDE İSTENEN EVRAKLAR

                             ( LİMİTED ŞİRKET  )

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN T.T.K 1524 MADDE GEREĞİ BAĞIMSIZ DENETÇİ TESİLİNİNDEN İTİBAREN 3 AY İÇERİSİNDE BİR İNTERNET SİTESİ AÇMAK VE TESCİL ETTİRMEK ZORUNDADIR.

1-    Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe

2-    Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe

3-    Denetçi ortaklar kurulu kararı ile seçilmiş ise noter onaylı ortaklar kurulu kararı ( 2 Adet )

4-    Denetçi Mahkeme tarafından atanmış ise atamayı gösterir kesinleşme şerhi işlenmiş Mahkeme Kararı (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı) (2 Adet)

5-    Bağımsız Denetim Kuruluşu veya Denetçi tarafından TTK 400. Maddesinde Gösterilen Denetçinin Bağımlılık Hallerinden Herhangi Birisinin Bulunmadığına Dair Bağımsızlık Beyanı  ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından görevin kabul dilediğine ve şirketle denetçi arasında yapılan denetim sözleşmesinin akdedildiğine ilişkin yazılı beyan  (Denetim kuruluşu tarafından imzalı) (2 Nüsha)

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü:  ( limited şirket )

-       Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

  • Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

-------------ANONİM ŞİRKET BAĞIMSIZ DENETÇİ TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

---------------LİMİTED ŞİRKET BAĞIMSIZ DENETÇİ TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

-----------------İNTERNET SİTESİ TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR 29.11.2022 TARİHLİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI


ŞİRKETLERDE YAPISAL DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ   (    BİRLEŞME  - BÖLÜNME  -TÜR DEĞİŞİKLİĞİ   ) İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTELERİ İLE KAPSAMLI VE DETAYLI TÜM ÖRNEKLER  


1___HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

2___LİMİTED ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

3___ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

4___HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) İLE LİMİTED ŞİRKET BİRLEŞMESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

5___LİMİTED ŞİRKET İLE LİMİTED ŞİRKETİN BİRLEŞMESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

6___ANONİM ŞİRKET YENİ KURULUŞ YOLU İLE KISMİ BÖLÜNME İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

7___ANONİM ŞİRKET MEVCUT BİR ŞİRKETE KISMİ BÖLÜNME İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

8___LİMİTED ŞİRKETTEN HAKİKİ ŞAHIS İŞLETMESİNE ( GERÇEK KİŞİ ) TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR