Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

LİMİTED ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ

                                                                                

                                     ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

                         

                        LİMİTED ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞTE İSTENEN EVRAK LİSTESİ

 

1)     NOTER TASDİKLİ 2 NÜSHA TASFİYEYE GİRİŞ GENEL KURUL KARARI VE EKLERİ veya ORTAKLAR KURULU KARARI

2)     NOTERDEN DÜZENLENMİŞ 2 NÜSHA TESCİL TALEPNAMESİ ( TASFİYE MEMURUNUN İMZASI OLACAK )

3)     TASFİYE MEMURU TARAFINDAN İMZALANMIŞ 2 NÜSHA TASFİYE GİRİŞ BİLANÇOSU

4)     TASFİYE MEMURUNUN 2 ADET NÜFUS CÜZDANI (KİMLİK)  FOTOKOPİSİ 

5)     ŞİRKET ORTAKLARININ 2’ŞER ADET NÜFUS CÜZDANI (KİMLİK)  FOTOKOPİLERİ

6)     1 ADET ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE (Dilekçe Örneği:Şirket ortaklar kurulumuzun şirketin tasfiyesi ile ilgili almış olduğu noter tasdikli tasfiye giriş kararı ile tescil ve ilan için gerekli diğer evrak ve belgeler dilekçemiz ekindedir. Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

7)     1 ADET ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE (Dilekçe Örneği:Şirket ortaklar kurulumuzun şirketin tasfiyesi ile ilgili almış olduğu noter tasdikli tasfiye giriş kararı ve ekleri  dilekçemiz ekindendir. Gerekli işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

DİLEKÇELER TASFİYE MEMURU TARAFINDAN İMZALANMIŞ OLMALIDIR. VEKALETEN İMZA SÖZ KONUSU İSE DİLEKÇELERE VEKALETNAME EKLENMELİDİR.

 

___________________________________________________________________________

                                    TASFİYEYE GİRİŞ KARAR ÖRNEĞİ  ( ORTAKLAR KURULU KARARI )

Karar Tarihi               :

Karar No                    :

Toplantıya Katılanlar  :

Kararın Konusu          :

                                                                               KARAR METNİ

Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirketin…………………………tarihinden itibaren tasfiye edilmesine.

2-Şirket ünvanının bundan böyle Tasfiye Halinde …………………………………………..Limited Şirketi olmasına.

3-Şirketin tasfiyesinin Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Vergi Dairesine bildirilmesine .

4-Şirket tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve şirket tasfiyesinin sona ermesine kadar yapılacak tüm iş ve işlemlerde tasfiye memuru olarak seçilen …………………………………………………………adresinde ikamet eden ………………....T.C. Kimlik Numaralı…………………………………..’IN şirketimizi tasfiye memuru olarak temsil ve ilzam etmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

                             

          ORTAK                                                                                       ORTAK                                                                      

              ( ADI SOYADI İMZASI)                                                           ( ADI SOYADI İMZASI)                                     

___________________________________________________________________________     

                                         

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇORUM TICARET VE SANAYI ODASI Karakeçili Mah. Fuar Cad. No:2 ÇORUM Tel: 0 364 224 44 50

DAHILI Osman (müdür ) 125 – Burcu (müdür y.)  129 –Salih ( memur ) 126- Sercan (memur) 127 mail:corumtsm@hotmail.com


LİMİTED ŞİRKET -----TASFİYEYE GİRİŞ