Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

LİMİTED ŞİRKET TASFİYE SONU ( FESİH)

                                                                                

                                  ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ                         

                           LİMİTED ŞİRKET FESH (KAPANIŞ) İÇİN  İSTENEN EVRAK LİSTESİ

 

1)     NOTER TASDİKLİ 2 NÜSHA FESİH  KARARI  (Ortaklar Kurulu kararı veya Genel Kurul Kararı )

2)     TASFİYE MEMURU TARAFINDAN İMZALANMIŞ 2 NÜSHA TASFİYE SONU  BİLANÇOSU  ( SIFIRLI BİLANÇO )

3)      1 ADET ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE (Dilekçe Örneği: Şirketimizn Feshi  ile ilgili almış olduğu noter tasdikli fesih kararı ile gerekli diğer evrak ve belgeler dilekçemiz ekindedir. Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

4)     1 ADET ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE (Dilekçe Örneği: Şirketimizn feshi ile  almış olduğu noter tasdikli fesih kararı dilekçemiz ekindendir. Gerekli işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

DİLEKÇELER TASFİYE MEMURU TARAFINDAN İMZALANMIŞ OLMALIDIR. VEKALETEN İMZA SÖZ KONUSU İSE DİLEKÇELERE VEKALETNAME EKLENMELİDİR.

 

___________________________________________________________________________

                                        FESİH KARAR ÖRNEĞİ  ( ORTAKLAR KURULU KARARI )

Karar Tarihi               :

Karar No                    :

Toplantıya Katılanlar  :

Kararın Konusu          :

                                                           KARAR METNİ

Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirketimizin tasfiyesine ……………………………tarihinde karar verilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde …………….., …………………….ve  ………………….. tarihlerinde, …………………., ………………………. ve …………………sayılarında ilan edilmiş idi.

 

2-Bu defa şirketimiz kanuni tasfiye süresini tamamlamış olduğundan ve herhangi borcu ve alacağı olmadığından şirket tasfiyesinin kapatılmasına, tasfiye memurunun ibrasına ve şirketin ticaret sicili kaydının silinmesine,

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.

                             

          ORTAK                                                                                       ORTAK                                                                       

              ( ADI SOYADI İMZASI)                                                           ( ADI SOYADI İMZASI)                                     

___________________________________________________________________________                    

                                                 ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇORUM TICARET VE SANAYI ODASI Karakeçili Mah. Fuar Cad. No:2 ÇORUM Tel: 0 364 224 44 50

DAHILI Osman (müdür ) 125 – Burcu (müdür y.)  129 –Salih ( memur ) 126- Sercan (memur) 127 mail:corumtsm@hotmail.com

 


LİMİTED ŞİRKET------ TASFİYE SONU ( FESİH)