Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKLİ

                                                 

                                          ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

                         

                               LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKLİ İÇİN  İSTENEN EVRAK LİSTESİ

 

 

1. AŞAMA                                                                          ( MERSİS  )

 

Mersis’in ( Merkezi Sicil Sitemi )  uygulamaya konulması ile birlikte gerçek ve tüzel kişi tacirlere ait merkez nakilleri yeni kayıt statüsünde olduğundan elektronik ortamda yapılmaktadır. http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/  adresi üzerinden üyelik alarak müdürlüğümüze merkez nakli tescil talebinizi yapınız. . Tescil talebinize onay verildikten sonra başvuru numaranızla birlikte ticaret sicili müdürlüğü ile irtibata geçerek tescil için randevu talep ediniz.

 

 

 

2. AŞAMA                                                       ( TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ )    

Mersis aşamasını bitirdikten sonra aşağıdaki belge ve evrakları hazırlayarak müdürlüğümüze  elden getiriniz.

 

 

 

 

 

 

A ) AÇIKLAMA

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca limited şirketler merkez adres değişikliklerini (yani merkez nakillerini)  genel kurul kararıyla yapabileceklerinden adres değişikliği için genel kurul yapılmalıdır. Yapılacak olan genel kurul gündemine şirket merkez nakli de alınmalı ve yönetim kurulunca genel kuruldan önce hazırlanmış olan, şirket anasözleşmesinin şirketin merkez adres ile ilgili maddesine ait (Genellikle 4. Madde)  tadil metni genel kurul onayına sunulmalıdır. (Adres ile ilgili maddenin eski ve yeni hallerinin yazıldığı anasözleşme değişiklik metni). Ancak bütün ortakların karara imza atmak kaydı ile genel kurul prosedürü uygulamadan Ortaklar kurulu kararı ile de şirket merkez nakli yapılabilir.

 

B) ŞİRKET MERKEZİNDE HAZIRLANACAK BELGE VE EVRAK LİSTESİ

 

1)     Genel kurula tadil metni sunarken 4 nüsha olarak hazırlayınız ve genel kurulda imzalatınız. Ayrıca diğer genel kurul evraklarının hepsinden de 4’er nüsha hazırlayınız. ( bu 4 nüshanın 1 nüshası sizde kalıyor. 1 nüshası  şu an kayıtlı bulunduğunuz müdürlükte kalıyor. 2 nüshası da müdürlüğümüze getirilecek.) Kabul edilen ve imzalanan tadil metninden  4 Nüsha   yaptırınız. Yani tadil metnini genel kurul onayına sunarken 4 nüsha olarak sununuz. Tadil metinlerinin noter onayına gerek yok. Ancak genel kurul tutanakları veya ortaklar kurulu kararları ve varsa imza yetkisi kararları noter onaylı olacak.  

2)    Merkezin kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edilerek Ticaret Sicili yönetmeliği’nin 111.maddesine göre düzenlenecek olan belge ve belgeye ek olarak merkez sicil dosyasının onaylı fotokopisi alınacak. (İlgili müdürlük onaylı)

            

                                                                       SAYFA 1

 

 

C) ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN HAZIRLANACAK BELGE VE EVRAK LİSTESİ

 

1)    Noter Onaylı 2  nüsha genel kurul tutanağı veya Ortaklar kurulu kararı

2)    2 Takım genel kurul evrakı.(genel kurul gündemi, hazirun listesi, bilançolar, varsa gelir gider tabloları ve tahmini bütçeler Ve diğer.)

3)    2 Nüsha tadil metni (Adres ile ilgili maddenin eski ve yeni hallerinin yazıldığı anasözleşme değişiklik metni)

4)    Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 24. maddesine göre hazırlanmış 2 nüsha taahhütname hazırlanacak

nace kodu adresi: http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/nace-sorgulama.aspx  

5)    Şirket ortaklarının 2.’şer adet nüfus cüzdanları fotokopileri hazırlanacak.

6)    Şirket temsilcilerinin 2’şer adet vesikalık resimleri ve nüfus cüzdanı ( İmza yetkisi olanlar Yönetim kurulu üyesi veya dışardan atanan müdür veya diğer temsilciler)

7)    2 Adet vergi levhası fotokopisi getirilecek.

8)    1 ADET ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE HİTABEN DİLEKÇE YAZILACAK (Dilekçe Örneği:Şirketimizin merkezinin Çorum  İli’ne nakledilmesi ile ilgili noter tasdikli karar ile tescil ve ilan için gerekli diğer evrak ve belgeler dilekçemiz ekindedir. Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

9)    1 ADET ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA HİTABEN DİLEKÇE YAZILACAK (Dilekçe Örneği:   Şirketimizin merkezinin Çorum  İli’ne nakledilmesi ile ilgili noter tasdikli karar ile tescil ve ilan için gerekli diğer evrak ve belgeler ile Çorum Ticaret Sicili’ne müracaat edilmiş gerekli tescil işlemleri yapılmıştır. Bu nedenle şirketimizin oda üyelik kaydının yapılmasını arz ederiz.)

DİLEKÇELER VE TAAHHÜTNAMELER ŞİRKET MÜDÜRÜ YA DA TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ DİĞER KİŞİ VEYA KİŞİLER TARAFINDAN İMZALANMIŞ OLMALIDIR. VEKALETEN İMZA ATMA DURUMU SÖZ KONUSU İSE DİLEKÇELERE VEKALETNAME EKLENMELİDİR.  

                                                                           AÇIKLAMALAR   

-       Yukarıda istenen belge ve evrakları hazırlayarak müdürlüğümüz geliniz.

-       Müdürlüğümüz, belgeleri inceledikten sonra tescil ve ilan için işlemlere başlayacaktır.

-       10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 15.02.2018 tarih ve 7099 tescil işlemlerinde yetkililerce verilecek imza beyannameleri ile ilgili düzenleme ve onaylama işlemleri ticaret sicili müdürlüklerince yapılmaktadır.  Bu nedenle  şirket yetkililerinin  şirketin nakil olduğu ticaret sicili müdürlüğü veya Türkiye’de kurulu bulunan herhangi bir ticaret sicili müdürlüğüne giderek ticaret sicili müdürü, müdür yardımcısı veya onay işlemlerinde yetkilendirilen  ticaret sicili memurları huzurunda  imza beyanı vermeleri zorunludur.

-       Ticaret ve sanayi odası kayıt işlemleri ticaret sicili  kayıt işlemlerinden sonra yapılacağı için  ticaret ve sanayi odası kaydı esnasında (İMZA İÇİN) yine bizzat şirket yetkilisinin  veya şirketin kayıt işlemlerini yapmaya yetkili bir kişinin ticaret ve sanayi odasına gelmesi gerekmektedir. (Yani bize getirilen tüm belge ve evraklar imzalı da olsa kaydın son aşamasında yine imza söz konusu olacaktır. Bu duruma da dikkat ediniz.)

 

SÜRE:        

  -

 Tüm işlemler yaklaşık      2 saat    zaman almaktadır.

Mesai Saatleri: Sabah:  08.00-12.00  Öğleden Sonra :  13.00 -17.00

ÜCRETLER TOPLAMI:

-       Yaklaşık olarak …..4.500-5.000………..TL.

__________________________________________________________________                                        

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇORUM TICARET VE SANAYI ODASI Karakeçili Mah. Fuar Cad. No:2 ÇORUM Tel: 0 364 224 44 50

DAHILI Osman (müdür ) 125 – Burcu (müdür y.)  129 –Salih ( memur ) 126- Sercan (memur) 127 mail:corumtsm@hotmail.com

-        


LİMİTED ŞİRKET ------MERKEZ NAKLİ