Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKLİ TESCİL İŞLEMLERİ

                      ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ


LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKLİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

                   AÇIKLAMA

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca limited şirketler merkez adres değişikliklerini (yani merkez nakillerini)  genel kurul kararıyla yapabileceklerinden adres değişikliği için genel kurul yapılmalıdır. Yapılacak olan genel kurul gündemine şirket merkez nakli de alınmalı ve yönetim kurulunca genel kuruldan önce hazırlanmış olan, şirket anasözleşmesinin şirketin merkez adres ile ilgili maddesine ait (Genellikle 4. Madde)  tadil metni genel kurul onayına sunulmalıdır. (Adres ile ilgili maddenin eski ve yeni hallerinin yazıldığı anasözleşme değişiklik metni). Ancak bütün ortakların karara imza atmak kaydı ile genel kurul prosedürü uygulamadan Ortaklar kurulu kararı ile de şirket merkez nakli yapılabilir.


               Limited şirket merkez nakli için istenen belge ve evraklara ait listeye ulaşmak için aşağıdaki word belgesi üzerine tıklayınız.LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ