Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ TESCİL İŞLEMLERİ

              

                              ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

LİMİTED ŞİRKETLER HAKKINDA

Bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketlerine limited şirket denir.  

Limite şirkette ortak sayısı 50'den fazla olamaz.  Tek ortak ile de limited şirket kurulabilir. Birden fazla ortak sayısı ile limited şirket kurulup da ortak sayısı sonradan bir ortağa düşerse bu durumda şirket tek ortaklı bir limited şirket olarak faaliyetine devam edebileceği gibi tek ortak olarak kurulan bir limited şirket de sonradan çok ortaklı bir limited şirket halini alabilecektir.

Limited şirket bir sermaye şirketi olup belirli bir sermaye ile kurulur. Bu sermaye şirket ortaklarının taahhüt ettikleri  sermaye paylarının toplamından oluşur.

Limited şirketler bankacılık ve sigortacılık haricinde kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç için kurulup ticari faaliyetlerde bulunabilirler.

Limited şirketin kuruluş sermayesi en az 10.000 Türk Lirası olmalıdır. Bu miktar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen asgari tutardır. 

Limited şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ikinci kitabının altıncı kısmında düzenlenmiş olup kanunun 573 ile 644'ncü maddeleri limited şirket hükümlerini içermektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanun metnine ulaşmak için aşağıdaki word belgesi üzerine tıklayınız. 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

Limited şirket kuruluşu için istenen belge ve evraklara ait listeye ulaşmak için aşağıdaki word belgesi üzerine tıklayınız.

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGE VE EVRAKLAR