Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Gerçek Kişi (Şahıs) Yeni Kayıt

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
2) Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ünvan altında imza beyannamesi 
3) Taahhütname
4) Vergi Dairesinden "GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME" belgesi (1 asıl - 1 fotokopi)
(Not: Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilemediğinden talep edilmektedir.)
5) Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi (Odaya kayıt için) veya Eczacılar odasına kaydı olan Eczacıların; Eczacılar odasından aldıkları kayıt belgesi aslını sicil müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekir.
6)Bilgi Formu

NOTLAR
a) https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.
b) Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında 100.000,00 Türk Lirası ve üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamın tespitine ilişkin SMMM / YMM Raporu ve faaliyet belgesi
c) Müdürlüğümüzce BİLANÇO ESASINA göre defter tutan gerçek kişilerin kayıtları yapılmaktadır. Kontrol için yevmiye defteri önyüz fotokopisini ibraz ediniz.
d) Gerçek kişi yabancı uyruklu ise:
-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi(1 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir Yabancı Ortak Adres Beyanı
-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)
- Fotoğrafı (2 adet)


TICARET vs SANAYI ODASI TESCIL DILEKCESI

Tüm Kuruluşlar İçin Taahütname Örneği