Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

ANONİM ŞİRKET MERKEZ NAKLİ TESCİL İŞLEMLERİ

                                      

                                   

            ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

ANONİM  ŞİRKET MERKEZ NAKLİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

  

                          

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirketler merkez adres değişikliklerini (yani merkez nakillerini)  genel kurul kararıyla yapabileceklerinden adres değişikliği için genel kurul yapılmalıdır.

 Yapılacak olan bu genel kurul olağanüstü bir genel kurul olup bu genel kurulda sadece merkez adres değişikliği görüşülüp karara bağlanır. Mersis merkez nakli tescili yapılırken diğer değişiklikler ile birlikte merkez nakli yapılamadığından sadece merkez nakli değişikliği olmalıdır.

Yönetim kurulunca genel kuruldan önce hazırlanmış olan şirket ana sözleşmesinin şirketin merkez adres ile ilgili maddesine ait (Genellikle 4. Madde)  tadil metni genel kurul onayına sunulmalıdır. (Adres ile ilgili maddenin eski ve yeni hallerinin yazıldığı ana sözleşme değişiklik metni).

Anonim şirket merkez nakli için istenen belge ve evraklara ait listeye ulaşmak için aşağıdaki word belgesi üzerine tıklayınız.ANONİM ŞİRKET MERKEZ NAKLİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ