Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Anonim Şirket Kuruluş

  

              ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KURULUŞLARINDA İSTENEN EVRAK LİSTESİ

1.  AŞAMA                                                                    ( MERSİS  )

Mersis’in ( Merkezi Sicil Sitemi )  uygulamaya konulması ile birlikte şirket kuruluşları elektronik ortamda yapılmaktadır. https://mersis.gtb.gov.tr/  adresi üzerinden üyelik alarak kuruluş tescil talebinizi yapınız. Şirket kuruluşunuza onay verildikten sonra başvuru numaranızla birlikte ticaret sicili müdürlüğü ile irtibata geçerek kuruluşu için randevu talep ediniz.

2.  AŞAMA                                                   ( TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ )    

Mersis aşamasını bitirip randevunuzu da aldıktan  sonra aşağıdaki belge ve evrakları hazırlayarak müdürlüğümüze  elden getiriniz.

1)       1 ADET ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE HİTABEN DİLEKÇE YAZILACAK

 (Dilekçe Örneği: Kurmuş olduğumuz  …………………………………………………………..ünvanlı şirket ile ilgili istenen  belgeler dilekçemiz ekinde sunulmaktadır. Tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

2)        1 ADET ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA HİTABEN DİLEKÇE                            YAZILACAK

 Dilekçe Örneği:  Kurmuş olduğumuz ……………………………………………………..ünvanlı şirket ile ilgili istenen  belgeler dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.   Kayıt işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

3)       Tüm ortakların ikişer adet  Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Getirilmesi zorunludur. nedeni ise nüfus cüzdanlarının resimli olması ve ayrıca seri numarası ile KPS’den doğrulama yapılabilmesidir.)

4)       Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 24.maddesine göre düzenlenmiş 2 nüsha taahhütname hazırlanacak

 taahhütname adresi: http://www.ctso.org.tr/icerik.php?type=0&sid=2&kid=168&icid=49

5)       Şirket yetkililerine ait ikişer adet vesikalık fotoğraf getirilecek.

6)       Şirketinizin türüne göre kuruluş aşamasında tasdiki zorunlu olan ticari defterleri getiriniz. ( Defter konusunda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden yardım talep ediniz. )  

                                                                                        AÇIKLAMALAR

Anasözleşme onayı, imza beyannamesi, defter tasdiki, süre ve noter aşaması:

-          10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 15.02.2018 tarih ve 7099 sayılı kanun hükümleri uyarınca anonim ve limited şirketlerin kuruluş anasözleşmeleri ve  yetkililerce verilecek imza beyannameleri ile ilgili düzenleme ve onaylama işlemleri ticaret sicili müdürlüklerince yapılmaktadır. Bu nedenle şirket ortak ve yetkililerinin ticaret sicili müdürlüklerine giderek ticaret sicili müdürü, müdür yardımcısı veya onay işlemlerinde yetkilendirilen  ticaret sicili memurları huzurunda  anasözleşme imzalamaları ve  imza beyanı vermeleri zorunludur.

-          Ayrıca kuruluşta tasdik edilmesi zorunlu ticari defterler ile ilgili düzenleme ve onaylama işlemleri ticaret sicili müdürlüklerince yapıldığından ticari defterlerin  sayfaları numaralandırılmış şekilde ticaret sicili müdürlüğüne getirilmesi gerekmektedir.

-          Şirketinizin kuruluşunun tamamlanmasından sonra notere giderek şirket imza sirkülerinin çıkarılması gerekmektedir.

-          Şirket kuruluş işlemleri, ortak ve yetkili sayısı, kurulacak olan şirketin türü ve tasdik edilecek defterlerin sayfa sayısına göre 2 ila 4 saat arası bir sürede tamamlanmaktadır. Bu nedenle programlarınızı bu süreleri dikkate alarak yapmanız uygun olacaktır.

Banka blokesi:

-          Anonim şirket kuruluşlarında kuruluş sermayesinin dörtte birinin peşin olarak ödenmesi zorunlu olduğundan kuruluş anasözleşmesnin sicil müdürlüğünde onayından sonra herhangi bir bankaya giderek sermayenin ¼ tutarının bloke ettirilerek bankadan alınacak bloke mektubunun sicil müdürlüğüne ibraz edilmesi  gerekmektedir.  Bloke mektubunun ibrazında sonra şirketinizin kuruluşu tamamlanacaktır.

Ünvan ile ilgili açıklamalarımız:

-          Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirket ünvanları Türkiye genelinde korunduğundan kurmuş olduğunuz şirketin ünvanı  daha önce herhangi bir Ticaret Sicili tarafından tescili yapılan ve halen kaydı devam eden bir sermaye şirketi ile aynı unvan veya benzer bir unvan olursa müdürlüğümüzce şirketin tescili yapılmayacaktır. Mersis sizin ünvanınızı kabul etmiş olsa bile benzerlik vs. durum değerlendirmesi müdürlüğümüzce yapılacak ve ünvanınıza ona göre onay verilecek ya da verilmeyecektir. Bu nedenle müdürlüğümüzden onay almadan şirket ünvanını kesinleştirmeyiniz. Ünvan Sorgu adresleri:  http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php

http://e-garanti.gtb.gov.tr/application/HTMLClient/#c576e4c8a

Mersis İle ilgili açıklamalarımız:

-          Sistem geçiş aşamasında olduğundan elektronik ortam ile eski usul elden evrakla yapılan tesciller birlikte yürütülmektedir. Bu nedenle mersis üzerinden tescil yapılmakla birlikte sistem tam anlamıyla eksiksiz olarak tamamlanıncaya kadar dosya ve klasör sistemi de devam edecektir. Onun için yukarıda yazdığı şekilde sizden istenen belge ve evrakların müdürlüğümüze eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir.

__________________________________________________________________                                        

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇORUM TICARET VE SANAYI ODASI Karakeçili Mah. Fuar Cad. No:2 ÇORUM Tel: 0 364 224 44 50

DAHILI Osman (müdür ) 125 – Burcu (müdür y.)  129 –Salih ( memur ) 126- Sercan (memur) 127 mail:corumtsm@hotmail.com


ANONİM ŞİRKET------KURULUŞ

ANONİM ŞİRKET------KURULUŞ

ANONİM ŞİRKET------KURULUŞ

TICARET vs SANAYI ODASI TESCIL DILEKCESI

Tüm Kuruluşlar İçin Taahütname Örneği