Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

TED Üniversitesi Eğitim Tanıtımı Hakkında - ( 13 Eylül 2022)

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM), TED Üniversitesi'nin bilgi birikiminitoplumla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yanısıra sivil toplum kuruluşları vebireylerle paylaşmanın daha nitelikli ve etkin yollarını araştırmakta ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulanalanlarda sürekli eğitimler düzenlemektedir.

26 Eylül-19 Kasım 2022 tarihleri arasında toplam 100 saat (8 hafta)Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde çevrimiçi/online ortamda "İnsan Kaynakları SertifikaEğitimi" ve 04 Ekim - 10 Kasım 2022 tarihleri arasında toplam 60 saat (6 Hafta) Salı, Çarşamba vePerşembe günlerinde çevrimiçi/online ortamda "Kurumsal İletişim Uzmanlığı Sertifika Eğitimi"düzenlenecektir.

Eğitim sonunda katılımcılara TED Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir. Detaylı bilgi içineğitimlerin aşağıda bulunan web adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

1-İnsan Kaynakları Sertifika Eğitimi: https://sem.tedu.edu.tr/egitim/insan-kaynaklari-sertifikaegitimi.html
2-Kurumsal İletişim Uzmanlığı Sertifika Eğitimi: https://sem.tedu.edu.tr/egitim/kurumsal-iletisimuzmanligi-sertifika-programi.html


Diğer Haberler