Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

MORİTYUS/İHALE H.K - ( 29 Temmuz 2022)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından iletilen 15.02.2022 tarih ve 1557 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 14.02.2022 tarihli ve E-52229414-724.01.01 sayılı yazısına atfen, Madagaskar'da mukim Morityus Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınan 8 Şubat 2022 tarihli nota ve Morityus'taki ihale ilanlarının iletildiği belirtilmiştir. İhale ilanlarını ekte bilgilerinize sunarız.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler