Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

ÇORUM TSO İLAVE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMU İLANI BAŞVURUSU HAKKINDA - ( 27 Haziran 2022)

ÇORUM TSO İLAVE GES SANTRALİ KURULUMU

İLANI

ÇorumTicaret ve Sanayi Odası’nın bünyesinde bulunan GES santraline DC güç artırımı ilemodül alımı ve kurulumu gerçekleştirilecektir.

1-Mevcut233 kW’lık GES,250 Watlık panellerdenve 12 adet eviriciden oluşmakta, ilave 46.5 kW’lık GES için 455 wattlık  paneller uyumlu bir şekilde  12 adet  eviriciye bağlanacaktır.

2-Mevcut250 Watt -932 adet modül gücü ve sayısı, 20 kW-12 adet evirici gücü sayısınailave olarak sadece DC güç artışı olarak 455 wattp-102 adet modül gücü ve sayısıilave edilecektir.

3-46.5kW’lık GES projesi çatı üzeri olacak şekilde yapılacaktır. Panellerin tipimonokristal olarak tespit edilmiştir.

4-DCartırımı yolu ile yapılacak GES için ilgili kuruluşlardan izinler ve projeonayları alınmıştır.

5-Teklifverecek firmalar TEDAŞ onaylı projeyi görme imkanlar söz konusudur. 

6-İşialan firmanı,  TEDAŞ onaylı projeye uygunolarak santrali kurmaları gerekmektedir.

7-Teklifler,Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Oda Yönetim Kurulu alınan teklifleri karara bağlayacağı gibi,  yeniden teklif isteme, toplama hakkınasahiptir.

Teklifverecekler,  tekliflerinde;

-Modüllerin(paneller)  tipi, markası,  üretim yılı, garanti süresi, panellerin gücü,kasa tipi, ölçüleri, gibi teknik özelliklerini,

-Kullanılacakkabloların ve tüm elektriksel aparatların, cinsi, tipi ve markasını, garantisürelerini, standartlarını,

-Kullanılacakelektrik tavalarının ve kablolama kanallarının cins tipi ve markasını, standartlarınıbelirtmeleri gerekmektedir.

-Teklifverecek firmalar, ürün ve montaj dahil ve sisteme bağlanarak enerji üretmesi taahhütederek fiyat teklifinde bulunmaları gerekmektedir.

-Tekliflerdeişin süresi belirtilmelidir.

-Tekliflerdeödeme şeklide yer almalıdır.

-Teklifverecek firmalar, tekliflerini kapalı zarf şeklinde,  teklif mektubu ve yukarıdaki bilgileriiçerecek bilgi ve belgeleri de içerek şekilde 07.07.2022 Perşembe saat 16.00- kadarvermeleri gerekmektedir.

ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASIDiğer Haberler