Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

RUSYA FEDERASYONU İLE E- TİCARET - ( 08 Eylül 2021)

Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, Rusya'nın en önde gelen e-ticaret veepazaryeri siteleri arasında yer alan OZON firması (https://corp.ozon.com) yetkilileri ile bir toplantı yapıldığı,anılan toplantıda firma yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumda COVID-19 pandemisi sürecinde 2020yılında Rusya'da e-ticaret hacminin %59 oranında artarak 3,2 trilyon Rubleye (43,7 Milyar ABD Doları)ulaştığı, toplam satışların %86'sının ise yurt içi e-ticaret sitelerinden gerçekleştirildiği belirtilmiştir.Yazıda devamla, firma yetkililerince yabancı ülkelere yönelik olarak OZON web portalında ülke sayfalarınınoluşturulduğu, anılan ülke sayfalarında ülkemiz firmalarının bir örneği EK-1'de yer alan tabloda belirtilenkomisyon ücretleri dâhilinde öncelikle elektronik, sağlık ve bakım, hazır giyim, ev tekstili, kuru/sert kabuklumeyve ve diğer gıda ürünlerini (çabuk bozulabilen yaş meyve sebze, süt ve muhtelif et ürünleri hariç)doğrudan tüketiciye satabileceği, ilgili firmalarımız için gümrük/lojistik işlemlerinin ifası sırasındaprofesyonel bir aracı firma üzerinden destek sağlanabileceği ve söz konusu işlem bedellerine EK-2'de yer alantablo üzerinden ulaşılabileceği ve bu doğrultuda ihracatçı firmalarımızdan daha çok ürün tedarikiyapılmasının talep edildiği belirtilmiştir.Ayrıca, Moskova Ticaret Müşavirliğimizce de ülkemiz firmalarının OZON ile doğrudan iletişimegeçebilmesini teminen, ilgili firma yetkililerinin iletişim bilgilerinin paylaşılmasının önemli olduğu, OZONfirması yetkililerinin katılımıyla düzenlenecek olan bir "webinar" ile OZON'da ürün satılırken dikkat edilmesigereken hususlar hakkında bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağı belirtilmiştir.Konuyla ilgilenen firmaların EK 3'te yer alan Firma Bilgileri Tablosu'nu kendi taleplerine istinaden ve bilgileri dahilinde doldurmaları halinde, söz konusu tablo Moskova Ticaret Müşavirliğimizce paylaşılmak üzere Ticaret Bakanlığımıza iletilecektir. Konuyla ilgilenen firmaların EK3'te yer alan Firma Bilgileri Tablosu'nu kendi taleplerine istinaden vebilgileri dâhilinde doldurmaları halinde, söz konusu tablo Moskova TicaretMüşavirliğimizce paylaşılmak üzere Ticaret Bakanlığımıza iletileceğibelirtilmekte olup, ilgili firmaların kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr  mail adresine bilgi verilmesi gerekmektedir.


Konuyla ilgili dosya ekleri  ekte yer almaktadır.

Dosyayı indirmek için tıklayınız.

Dosyayı indirmek için tıklayınız.

Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler