Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

UKCA İŞARETİ GEÇİŞ SÜRECİ - ( 08 Eylül 2021)

İlgi'de kayıtlı elektronik postada, Avrupa Birliği (AB) Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında AB'de veTürkiye'de yerleşik (AB tarafından tanınan 3. ülkelerde yerleşik olanlar dahil) onaylanmış kuruluşlartarafından düzenlenen CE İşareti'nin, 1 Ocak 2022 tarihine kadar Birleşik Krallık (BK) tarafından kabuledileceği ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yalnızca UKCA İşaretinin dikkate alınacağının BK tarafındandaha önce resmi olarak bildirildiği vurgulanmıştır.Bununla birlikte elektronik postada, Kovid-19 pandemisinin etkileri nedeniyle BK Hükümeti'nin yaptığıresmi bilgilendirmede, CE İşaretinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar BK (İngiltere, İskoçya, Galler)tarafından kabul edileceği açıklanarak, bu kapsamda CE İşareti gerektiren ürün gruplarında UKCA İşaretikullanımının 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelendiği ifade edilmiştir.Elektronik postada ayrıca, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar CE İşaretinin kabul edileceği tıbbi cihazlarürün grubuna ait geçiş sürecinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği ve UKCA işaretine ilişkinkılavuzun ilgili değişikliği kapsayacak şekilde güncellendiği; kılavuza https://www.gov.uk/guidance/usingthe-ukca-marking adresinden ulaşılabileceği belirtilmiştir. 


Diğer Haberler