Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

AUTOMECHANİKA DUBAİ 2021 FUARI - ( 27 Ağustos 2021)

a) 22.06.2021 tarihli ve 6050 sayılı yazımız.
b) İstanbul Ticaret Odası'nın 25.08.2021 tarihli ve 80817 sayılı yazısı.

İlgi (a)'da kayıtlı yazımızla, Dubai Emirliği'nde her yıl düzenlenen Automechanika Dubai Fuarı Türkiye milliiştirak organizasyonunun 14-16 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Odasınca gerçekleştirileceğibildirilmişti.Bu defa, İstanbul Ticaret Odası'nın ilgi

(b)'de kayıtlı ve bir örneği ekte sunulan yazısında; anılan Fuar'da boşyerlerin mevcut olduğu ve hala Fuara katılma imkanının bulunduğu bildirilmektedir. 
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler