Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Online Export Akademi - ( 17 Ağustos 2021)

İlgide kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda 26 Ağustos 2021 Tarihinde Saat 09:30'da tüm KOBİ'lere yönelik "Online Export Akademi Programı "düzenleneceği bildirilmektedir.


T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı       •E-61906633-466.01-00066364831

Konu       Online Export Akademi

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENELSEKRETERLİĞİNE

Dumlupınar Bulvarı No:252 Eskişehir Yolu 9. Km.06530/ANKARA

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kadın ve gençgirişimcilerimize ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların budesteklerimizden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, ihracat desteklerianlamında yeni ihtiyaçlar ile kadın ve genç girişimcilerimizin rekabet avantajısağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararasırekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek, bu amaçlaeğitimler vermek misyonu ile "Kadın ve Genç Girişimciler İhracat DaireBaşkanlığı" oluşturulmuştur. Böylelikle kadın ve genç girişimcilerimizedaha hızlı ve etkin hizmet verilmesi hedeflenmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen buçalışmalar kapsamında, ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve gençgirişimcilerimizin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesinedestek olmak amacıyla, UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı AŞ. (UPS) ile işbirliğiiçinde "Export Akademi - Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı YetiştirmeProgramı” oluşturulmuştur. Öte yandan, Covid-19 virüsünün mevcut durumu da gözönüne alınarak söz konusu Program 2020 yılı Nisan ayında elektronik ortamataşınmıştır.

Bu kapsamda, bir sonraki Export AkademiProgramı Türkiye çapında tüm KOBİ'lerimize yönelik olarak 26 Ağustos 2021tarihinde saat 09:30'da gerçekleştirilecektir. Bir örneği ekte yer alan programdahilinde Zoom Programı üzerinden gerçekleştirilecek "Online ExportAkademi Programı"na https://ups.zoom.us/webinar/register/WN FNG7AODeSsKXv4ubLHOB3w linki aracılığıyla kayıt olunabilecektir. Toplantıya ilişkin gerekli bilgiler kayıt aşamasının ardından katılımcılara iletilecek olup, kullanılacak programa ilişkin Thom Meeting Kurulum ve Kullanım Kılavuzumda ilişikte gönderilmektedir.

Bu doğrultuda Genel Sekreterliğinizce, söz konusu Programa ilişkin olarak başta kadın ve genç girişimciler olmak üzere ülkemizdeki KOBİ'lerin bilgilendirilmesini sağlamak üzere toplantıya katılmaları konusunda 81 ilimizdeki ticaret ve sanayi odaları ile iletişime geçilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler