Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

UZAK PAZARLAR YÖNELIK İHRACATIMIZIN ARTIRIMASI - ( 10 Ağustos 2021)

a) Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 06.08.2021 tarihli ve 66150204 sayılı yazı.
b) Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 06.08.2021 tarihli ve 66150696 sayılı yazı.
c)Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 06.08.2021 tarihli ve 66138488 sayılı yazı.
d)Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 06.08.2021 tarihli ve 66151242 sayılı yazı.
e)Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 06.08.2021 tarihli ve 66151333 sayılı yazı. Ekte bir örneği sunulan ilgide kayıtlı yazılarda, dış ticaret açığımızın fazla olduğu uzak ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine ilişkin bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtilmiştir. Yazılarda, ek (D'de yer alan ve her bir ülke için ayrı ayrı olmak üzere 4'lü bazda belirlenen potansiyel tarım ve sanayi ürünlerinin sektörel dağılımlarının incelenmesi ve bir örneği ek (8)'de yer alan Uzak Ülke Eylem Planı tablosunun ilgili her bir ülke için doldurulması talep edilmektedir. Yazılarda devamla, 11,12 ve 13 Ağustos 2021 tarihlerinde ilgili sektörler özelinde yapılacak çevrimiçi toplantılara, anılan ülkelere ihracat yapan ve bu konuda değerlendirmede bulunabilecek sektör temsilcilerin katılım sağlaması istenmektedir. Bu itibarla, Odanızı temsilen toplantılara iştirak etmesinde fayda gördüğünüz kişi/kişilerin iletişim bilgilerinin (Ad-Soyad, unvan, telefon numarası, elektronik posta adresi vb.) 10 Ağustos 2021 tarihi saat 16:00'a kadar Birliğimize (kubilay.simsek@tobb.org.tr) gönderilmesini rica ederim.

EK:

1- TicaretBakanlığı'ndan alınan yazı/11 Ağustos 2021 Öğleden Önceki Toplantılar

2- Ticaret Bakanlığı'ndanalınan yazı/ 11 Ağustos 2021 Öğleden Sonraki Toplantılar

3-Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı/ 12 Ağustos 2021 Öğleden 

Önceki Toplantılar

4-Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı/ 12 Ağustos 2021 Öğleden 

Sonraki Toplantılar

5-12 Ağustos Öğleden sonra Düzenlenecek Toplantı Bilgileri(1 Sayfa)

6-Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı / 13 Ağustos Tarihli Toplantı

7-Potansiyel Sektörler-15 ülke için

8- Uzak Eğitim Eylem Planı ŞablonuDosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler