Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

YENIDEN KULLANILABILIR AMBALAJLARIN DEPOZITO UYGULAMALARI FAALIYET RAPORU - ( 30 Haziran 2021)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Birliğimizeiletmiş olduğu ilgide kayıtlı yazıda; 29/6/2020 tarihli ve 66745475-145.07-132871sayılı Bakan Olur'u ile yayımlanmış olan "Yeniden/Tekrar KullanılabilirAmbalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar"kapsamında; depozito uygulayan piyasaya süren işletmelerin bildirimlerinin http://ambalajdepozito.csb.gov.tr web adresinde yer alan "Ambalaj DepozitoUygulamaları Yönetim Sistemi" uygulaması üzerinden alındığıbelirtilmektedir.

İlgi yazıya göre; bahsi geçen usul veesasların 8. Maddesi uyarınca piyasaya sürenlerin faaliyet raporlarınıelektronik ortamda sunmalarım sağlamak üzere "Ambalaj DepozitoUygulamaları Yönetim Sistemi”nde "Faaliyet Raporları” sekmesi Çevre veŞehircilik Bakanlığı tarafından aktif hale getirilmiş olup sürece ilişkinduyuru ve bilgilendirmeler de aynı sistem üzerinde ayrıca paylaşılmaktadır.Diğer Haberler