Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

TURQUALITY DESTEKLERI EĞITIMI - ( 18 Haziran 2021)

KOBİ yöneticileri ve çalışanlarına yönelikolarak internet üzerinden "Turquality Destekleri Eğitimi”gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

TURQUALITY; uluslararası gelişmepotansiyeli olan mal ve hizmet ihracatçısı şirketlerin faydalandığı devletdestekli bir markalaşma programıdır. Yararlanıcı şirketleri, yüksek katma değeroluşturan, küresel pazarlarda pazar payını artıran, güçlü markalaşmastratejisine sahip, üretimden satış ve satış sonrası hizmetlere kadar tümsüreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimine sahip kurumsal yapılarhâline dönüştürmeyi ve uluslararası pazarda küresel marka haline gelmelerinihedefler. Ayrıca, bu markalar kanalıyla Türk malı imajının oluşturulmasınıdestekler. Eğitimde; mal ve hizmet ihracatında Turquality ve marka destekprogramları, bunların öngördüğü süreçler, şirketlere sağlanan faydalar, başvurusüreçleri, detaylı şekilde ele alınacaktır.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiSürekli Eğitim ve Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek"Turquality Destekleri Eğitimi” sonunda katılımcılara soru-cevap imkanıverilecektir. Eğitimin %70'ine devam eden katılımcılar adına dijitaldoğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta adreslerinegönderilecektir.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler