Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

SGK İl Müdürü Ömer Tök, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyareti - ( 16 Haziran 2021)

16.06.2021

                                        

BASIN BÜLTENİ

 

SGK İl MüdürüÖmer Tök, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyarette, SGKİl Müdürü Ömer Tök, 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Hakkında Bazı AlacaklarınYapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun”Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini, bu kanunla vatandaşlarımızınkamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırmaya gidildiğini ifade etti.

 

 

SGK İl MüdürüÖmer Tök, yapılandırma ile ilgili şu bilgilendirmelerde bulundu.Yapılandırmanın “30.04.2021’den önceki (bu tarih dahil) döneme ait Kurumalacakları bu kapsamdadır. Yapılandırma kapsamında Sigorta primi, genel sağlıksigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, Ödemeimkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortasıprimi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitimekatkı payı, 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillereilişkin idare para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğüsonucunda doğan rücü alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğanalacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerininihyası halinde doğacak alacaklar, 6183/48 inci maddesi kapsamındataksitlendirilen alacaklar yer almaktadır.Ayrıca Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının,borçlarını Yapılandırma Kanunu kapsamında ödememeleri halinde 30/04/2021tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri dondurularak, prim borçlarısilinecektir. Sigortalılıkları 01.05.2021 tarihinden itibaren yenidenbaşlatılacaktır. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikmezammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Değişim Oranı ilegüncellenecektir. Peşin ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitleödemede ise %50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31.08.2021tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.11.2021’e(31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiği için) kadar ödemek gerekmektedir.Borçlar ikişer aylık dönemlerde; 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebilecektir.Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur.2021/Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammısilinecek ve bu kapsamdakiler kanunun yayımı tarihinden itibaren de 60 gün vedaha fazla süreye ilişkin prim borçları olmaması halinde 31.12.2021 tarihinekadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. GSS sigortalısı olanlardandaha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30.11.2021’e kadar gelirtestine başvurması halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilktescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda haneiçindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçlarısilinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.”dedi.

 

 

Çorum TSOYönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, yapılandırma kanununun, pandemisürecinde işletmelerimiz için bir imkân olduğunu ifade ederek, SGK İl MüdürüÖmer Tök’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

 

                                                                                              ÇORUM TİCARETVE SANAYİ ODASIDiğer Haberler