Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

DEVLET DESTEK VE TEŞVIKLERI EĞITIMI - ( 25 Mayıs 2021)

KOBİ yöneticileri ve çalışanlarına yönelikolarak internet üzerinden Devlet Destek ve Teşvikleri Eğitimigerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma veUygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek "DevletDestek ve Teşvikleri Eğitimi” başlıklı eğitime; Devletin verdiği destek veteşviklerden istifade ederek pazarda var olmak, büyümek, işini geliştirmek isteyenvizyon sahibi girişimciler, yatırımcılar, sanayiciler, hizmet işletmesi sahipve yöneticileri ile potansiyel yararlanıcılar katılabilecek olup, eğitimde tümdevlet kurumlarınca sağlanan destek ve teşvikler topluca sunularak bunlardanyararlanma yolları anlatılacaktır. Eğitim sonunda katılımcılara soru-cevapimkanı verilecektir. Eğitimin % 70'ine devam eden katılımcılar adına dijitaldoğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta adreslerinegönderilecektir.Diğer Haberler