Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

TIBBI VE AROMATIK BITKI YETIŞTIRICILIĞI KIRALAMA İHALE İLANI (KURUÇAY KÖYÜ 19010116474) - ( 24 Mayıs 2021)

İlimiz MerkezKuruçay Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 154 ada, 88 parsel numaralı74.103,73 m2 yüzölçümlü taşınmaz malın Tıbbi ve Aromatik Bitkiyetiştiriciliği amacıyla kiralanması düşünülmektedir.

Söz konusutaşınmazın 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğin 6. Maddesi uyarıncaBakanlığımız ve Valiliğimizde eş zamanlı internet sayfaları dahil uygun görülendiğer şekillerde otuz gün süreyle ilan edileceği, ilan edilen bu taşınmazlardanköy ve belde sınırları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ayrıca ilgiliköy ve beldede de ilan edileceği hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre yazımız eki listede ilan bilgileri verilen t9şınmazı Tıbbi veAromatik Bitki yetiştirilmek üzere kiralamak isteyenlerin İl,Müdürlüğümüzebaşvuru yapılması amacıyla İlan vasıtalarıyla ilan edilmesini ve ilanınyapıldığına dair düzenlenecek tutanağın 18.06.2021 tarihinden önce İlMüdürlüğümüze (Milli Emlak Müdürlüğü) gönderilmesini;

Bilgilerinize arz/ rica ederim.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler