Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

DEPOZITO UYGULAMA PLÂNLANLARI - ( 04 Mayıs 2021)

01 .04.2021 tarihli, 650092 sayılı ve Depozito Uygulama Plânları konulu yazı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Birliğimize iletmiş olduğu ilgide kayıtlı yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.06.2020 tarihli ve 132871 sayılı Olur ile yayınlanan "Yenidennekrar Kullanılabilir Am balaj İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca piyasaya süren işletmeler tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulan depozito uygulama planlarının, plan formatı kapsamında değerlendirilerek, format yönünden uygun bulunan planlar için onay kodu tahsis edildiği bildirilmektedir. Piyasaya süren işletmelerce depozito uygulama planları kapsamında gerçekleştirilen işlemler, bu planlar kapsamında yapılan bildirimler ve yine bu planların Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikle ilişkilendirilmesine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından bir bilgilendirme notu hazırlanmış olup, ayrıca Ambalaj Bilgi Sistemi portali üzerinden ilgililer ile paylaşılmıştır.

DUYURU METNİ EKTE SUNULMUŞTUR

Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler