Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Deri İhalesi hk. - ( 22 Nisan 2021)

Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü'nden gönderilen yazı:

İşyerimizce Mayıs-Ağustos / 2021 ayları içerisinde kesimi yapılacak olan (kurban dönemi hariç) büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilecek olan sakatat, deri, bağırsak ve kemiklerin satışı, ihale usulu ile Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmış, bahsi geçen ihalelerden büyükbaş hayvan deri (kelle dersi dahil) ihalesine ve küçükbaş hayvan deri ve bağırsak ihalesine katılım olmamıştır. Mayıs-Ağustos / 2021 ayları içerisinde kombinamız tarafından kesilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilecek olan deri ve bağırsakların satış ihaleleri 22.04.2021 Perşembe günü saat 14:00' da teklif toplanmak süretiyle Kombinamızda yapılacaktır.
Söz konusu ihalelere teklif vermek isteyen firmaların 22.04.2021 günü saat 14:00' dan önce tekliflerini Kombina Müdürlüğü'ne ulaştırmaları istenmektedir.


Diğer Haberler