Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

YENİDEN KULLANILABİR AMBALAJLARIN DEPOZİTO UYGULAMALARI - ( 20 Nisan 2021)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısı ile Birliğimizeiletilen; 29/6/2020 tarihli ve 66745475-145.07-132871 sayılı Bakan Oluruna esas yayımlanmış olan "Yeniden/Tekrar KullanılabilirAmbalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına çerçevesinde depozitouygulaması yapan piyasaya süren İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde depozitouygulaması yapan piyasaya süren işletmelere yönelik olarak depozitouygulamaları ile geri kazanım katılım payı ilişkilendirmesine dairbilgilendirme yazısı ekte sunulmaktadır.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler