Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi Bilgilendirme Toplantısı - ( 02 Nisan 2021)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 31.03.2021 tarihli ve 34221550-045.99-3278 sayılı yazıda, Avrupa Birliği’nin (AB)2021 yılından itibaren Avrupa Yeşil Mutabakatında (Green Deal) yeni bir aşamaya gelmiş durumda olduğu ifade edilerek, ilerleyen günlerde karbon salınımları ile ilgili olarak AB dışından Avrupa’ya ihracat yapan ülkelere “Sınırda Karbon Düzenlemesi” adıyla ilave maliyetlerin gelmesinin söz konusu olacağına dikkat çekilmiştir. Bu mali yaptırımların; sanayiden enerjiye kadar birçok sektörü etkilemesi mümkündür. Sınırda Karbon Düzenlemesi mekanizması ile ilgili detayların henüz netleşmemiş olmasına rağmen üretim süreçlerinde ve diğer hizmet aşamalarında tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleme seçeneğinin önem kazanacağı düşünülmektedir.
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının belgelenmesi, yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla, 01 Haziran 2021 tarihinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemini devreye almayı planlamaktadır.
Yazıda, Türkiye’de devreye alınacak ve EPİAŞ bünyesinde işletilecek YEK-G Sisteminin anlatılması amacıyla; 07 Nisan 2021 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında bir toplantı gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Katılımın ücretsiz olacağı söz konusu toplantının detayları ekte yer almaktadır.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler