Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

AĞLARA ÜYELİK DESTEĞİ HAKKINDA - ( 23 Mart 2021)

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerineKatılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul veEsaslar” kapsamında tasarlanan ve ilk kez 2020 yılında başvuruya açılan"Ağlara Üyelik Desteği" ile Avrupa Birliği Çerçeve Programı (AB ÇP)çerçevesinde sunulan başarılı olacak proje konsorsiyumlarına dâhil olunmasındadoğru iletişim ağı içerisinde bulunmak ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesindeetkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Desteğe ilişkin detaylı bilgiye https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/aglara-uyelik-destegi-2021-yili-basvurutakvimi-belli-oldu adresinden erişilebilmektedir.Diğer Haberler