Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ TEBLİĞİ - ( 08 Mart 2021)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, yıllıkithalat tutarı 30 milyar doları bulan ürünlerin Türkiye'de üretilmesi amacıylabaşlattığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Türkiye'ninkatma değerli üretiminin artırılması amacıyla I l'nci Kalkınma Planındabelirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde yerliüretimin artırılması için özel destekler verildiği malumunuzdur.

27 Şubat 2021 tarih ve 31408 sayılı ResmiGazete'de yayınlanan "Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ" ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nınkapsamı genişletilmiş olup, ilgili tebliğ ekte sunulmaktadır.Diğer Haberler