Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Brezilya Yatırım Forumu - ( 26 Şubat 2021)

Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliğindenalınan ilgide kayıtlı yazı ile, Brezilya Hükümeti, Interamerican KalkınmaBankası (Interamerican Development Bank-IDB) ve Brezilya Yatırım Teşvik Ajansı(APEXBrasil) tarafından 31 Mayıs-l Haziran 2021 tarihlerinde Brezilya'nın SaoPaulo şehrinde, Transamerica Oteli'nde "Brezilya Yatırım Forumu-2021(BIF2021)”in gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Forum'un,Brezilya'nın federal ve yerel düzeyde üst düzey hükümet yetkilileri, büyükşirket yöneticileri, akademi ve basın yayın temsilcileri ile karar alıcılarıbir araya getiren, yabancı yatırım alanında Latin Amerika'daki en büyükorganizasyon olduğu belirtilmektedir. Forum'da bu yıl, tarım, enerji, altyapı,inovasyon, sağlık ve teknoloji sektörlerinde yatırım fırsatlarınındeğerlendirileceği ifade edilmektedir.

Ayrıca, bu yıl Forum'un, hem yüzyüze hemde online olarak hibrid şekilde olacağı bildirilmekte olup, Forum'da hükümetyetkilileri, çok uluslu şirketlerin CEO'ları, üst düzey panellere veBrezilya'daki yatırıma açık kamu-özel sektör proje sunumlarına yer verileceğibelirtilmektedir.

Bahsi geçen Brezilya Yatırım Forumu-2021'e ilişkin detaylı bilgilere www.brasilinvestment.com adresindenulaşılabilmektedir.Diğer Haberler