Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

ETUYS Yetkilendirme KEP ile Evrak Gönderimi - ( 09 Aralık 2020)

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 04/12/2020 tarihli yazısı.

İlgi: TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 03.12.2020 tarihli ve E-44934447-400-2107422 sayılı yazısı.

İlgi yazıda kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında; yatırım teşvik belgelerine ilişkin müracaatlar ile uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafından yapılan bildirimler, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Genel Müdürlük tarafından yönetilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla alındığı ve sonuçlandırıldığı,ancak söz konusu işlemlerin E-TUYS'ta yapılabilmesi için öncesinde yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların Genel Müdürlükçe yetkilendirilmesi gerektiği, söz konusu yetkilendirme için gerekli olan evrakların önceden,yatırımcı tarafından fiziki olarak posta yoluyla ya da elden Bakanlığa iletilmesi gerektiği konusundan bahsedilmektedir.
Bununla birlikte bahse konu yazıda 16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bundan sonra Genel Müdürlüğe yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evrakların KEP ile gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
İlgi yazı ekinde gönderilen "ETUYS Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usul ve Esasları" dökümanı ekte yer almakta olup, konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sayfasında yer alan "Destekler ve Teşvikler " bölümünden ulaşılabilmektedir.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler