Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Ekonomik Yatırımlar / 14.Etap Tebliğ Duyuru (Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında - ( 27 Kasım 2020)

21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında (Tebliğ No:2020/24) (Tebliği No: 2020/25)Tebliğ ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amaçlanmıştır.
2020/24 ile 2020/25 nolu tebliğler gereğince hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan yatırım başvurularını; elektronik ortamda www.tarimorman.gov.tr internet adresinden ilgili alanlara veri girişi eksiksiz olarak, ekonomik yatırımlar hibe programında 90 gün, alt yapı yatırımlarında 60 gün süre bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.Başvuru tebliği yayın tarihinden itibaren başlamaktadır. Programla ilgili tüm dökümanlar verilen internet adresinden temin edilebilecektir.


Diğer Haberler