Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Akkuyu İhaleleri hk - ( 24 Kasım 2020)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 17.11.2020 tarih 9966 sayılı yazıda;

Ülkemiz ve Rusya arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla her biri 1200 MW  gücünde  4 reaktörden  oluşacak Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulmasına  yönelik çalışmalar başlamış, Nisan 2018'de ilk ünitenin  inşaat lisansı  alınması  ile inşaat faaliyetleri hızlanmıştır. Halihazırda ilk 2 ünitenin inşaatı  aktif olarak sürmektedir.. Akkuyu Nükleer A.Ş ile gerçekleştirilen  görüşmeler neticesinde Akkuyu Nükleer Santrali'nin ihalelerine Ülkemiz KOBİ'lerinin katılımını  artırmak ve bilgilendirme amacıyla,İlgili ihalelerin Birliğimiz  tarafından yürütülen  KOBİ'lerimizin potansiyel iş ortaklarını tanımaları için kurulan profesyonel bir eşleştirme e-platformu olan http://www.tobb2b.org.tr adresinde yayınlanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Akkuyu Nükleer Santraline yönelik ihaleler https://www.tobb2b.org.tr/ihaleozellestirme.php adresinden takip edilebilmekte,ilgili ihalelere aynı zamanda http://www.tobb2b.org.tr adresinden"İhale ve Özelleştirmeler" bölümünde "Güncel İhaleler" başlığı altından erişilebilmektedir.


Diğer Haberler