Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Sanayi İşbirliği Projeleri Hakkında - ( 17 Kasım 2020)

Yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretim altyapısının geliştirilmesi, yurt içi üretim oranının arttırılması ve teknoloji açığımızı kapatmak suretiyle cari açığın önlenmesi ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir.


Bu faaliyetler doğrultusunda, ülkemizde yüksek atmosfer gözlemleri yapmak amacıyla kullanılan Radyosonde Cihazı ve GPS Tabanlı Yer Alıcı Sistemi’nin tasarım ve üretimine yönelik olarak yurt içinde mevcut imkan ve kabiliyetlerin tespit edilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından bir Bilgi İstek Dokümanı (BİD) hazırlanmıştır.


BİD’e verilecek cevaplar, ilgili sistem ve ekipmanların yurt içinde tasarım ve üretimine yönelik olarak Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarda değerlendirilecektir.


BİD, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına resmi talepte bulunan özel sektör /kamu kurum ve kuruluşlarına iletilecek olup; BİD’i almak isteyen özel sektör/kamu kurum ve kuruluşlarımızın, konuyu ilişkin imkan ve kabiliyetlerini de içerecek şekilde hazırlayacakları resmi talep yazılarını en geç 04 Aralık 2020 tarihine kadar sip@sanayi.gov.tr adresine iletmeleri,


Konu ile ilgili tüm hususlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Analizleri ve İşbirlikleri Dairesi Başkanlığı (sip@sanayi.gov.tr) ile temasa geçilebileceği ifade edilmiştir.


Diğer Haberler