Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri - ( 27 Ekim 2020)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 23.10.2020 tarih ve 34221550-611.99-9155 sayılı yazı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısına atıfla; 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile ambalaj üreticilerine, plastik poşetler dâhil tüm ambalajların tasarım aşamasından üretim ve kullanım sonrasına dek en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay, en ekonomik ve çevreye en az zarar verecek şekilde üretilmesi yükümlülüğü verildiği hatırlatılmıştır.
Söz konusu yönetmelikle ambalaj üreticileri, gerekli bildirimleri ambalaj bilgi sistemi üzerinden doldurarak her yıl Mart ayı sonuna kadar göndermekle yükümlü kılındığı, ayrıca plastik, kağıt-karton, cam ve metal ambalaj üreticilerinin yurt içinde piyasaya arz edilecek ambalajlarına ilişkin sorumluluklarına da aşağıda ekte bulunan yazıda yer verilmiştir.
Bu kapsamda, ambalaj üreticileri tarafından Ambalaj Bilgi Sistemine kayıt olunarak gerekli bildirimlerin yapılması ve bu bildirimlere esas bilgi ve belgelerin yetkili denetim birimlerine ibraz edilmesi gerektiği, aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırımların uygulanacağı bildirilmiştir.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler