Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Yolcu Beraberi Numune,Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler - ( 28 Temmuz 2020)

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 17.07.2020 tarihli yazıya istinaden;
İlgili yazıda  ve Ek'te bir örneği sunulan yazıda, 1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Gümrük Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyalarının veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan söz konusu numune eşyaların "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu " ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmektedir.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler