Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Eurostars Programı Türkiye-İskandinavya Çağrısı - ( 14 Temmuz 2020)

Türkiye ve İskandinav ülkeleri (Danimarka, İsveç ve Norveç) arasındaki işbirliğinin artırılması ve bu ülkelerdeki firmaların ortak AR-Ge çalışmalarının desteklenmesi için Eurostars Programı Proje Teklif Çağrısı açılmıştır. Eurostars kapsamında, herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı olmasızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürütülen KOBİ'lerin ve büyük ölçekli işletmelerin uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. 
 
Bu kapsamda,en az bir Türk ve bir İskandinav ülkesinden  birer kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Proje konsorsiyumlarında Ar-Ge yoğum bir KOBİ'nin koordinatör olarak yer alması beklenmektedir. Ayrıca,ilgili İskandinav firmaları ile iletişime geçmek ve ortak bulmak  için,Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) tarafından oluşturulan LinkedIn web sayfasına (https://www.linkedin.com/groups/8789769/)kayıt olunması gerekmektedir. Çağrı için son başvuru tarihi 3 Eylül 2020'dir Başvurular Eurostars websitesinden (https://www.eurostars-eureka.eu) alınacaktır. TUBİTAK, programın ulusal kordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş,olup detaylı bilgi için kurumun Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı ile (Eurostars Ulusal Proje Koordinatörü Elif Doğan Arslan, Tel:0 312 298 1416 elektronik posta : eurostars@tabitak.gov.tr,www.ufuk2020.org.tr) irtibat kurulması gerekmektedir. 


Diğer Haberler