Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

ESKİ HİZMET BİNASINA AİT ŞARTNAME - ( 20 Kasım 2019)

İLAN Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nın maliki bulunduğu Yeni Yol Mahallesi,2329 Ada, 66 nolu parselde bulunan Gazi Caddesi No: 18 adresindeki binası aşağıda açıklaması yapılan Şekilde kapalı zarf, açık artırma usulü ile teklif toplanarak kiraya verilecektir. Kiraya verilecek alan : Toplam binanın komple (1. 2 ve 3. Katlar dahil-15O0 m2)otoparkı ile birlikte kiraya verilmesi. (otopark 200m2) Toplam Alan takriben 1500+200= 170O m2' dir. Kiraya verilecek alanla ilgili şartname teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler adına 250.00.-TL bedel ödenerek 29.11.2019 Cuma gününe kadar Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'ndan temin edilebilecektir. Teklif vereceklerin, tekliflerini 29.11.2019 Cuma günü saat 16.00'ya kadar Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'na sunmaları gerekmektedir. ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI


Diğer Haberler