Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi - ( 18 Nisan 2024)

Ticaret Bakanlığı'ndan, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda, Taşınmaz Ticareti Hakkına yönetmelik kapsamında Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) İptal Modülünde sözleşmeli işletmeler dahil olmak üzere yetki belgesi sahibi emlak işletmelerince iptal başvurusunun çevrimiçi olarak başlatılabilmesine imkan sağlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda;
1. Taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi emlak işletmesi, yetki belgesinin iptal edilmesini istemesi halinde TTBS üzerinden doğrudan iptal başvurusunda bulunabilecektir.
2. Sözleşmeye bağlı olunan işletmenin yetki belgesinin iptal edilmesi durumunda, o işletmenin sözleşmeli işletmelerinin yetki belgeleri herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak iptal edilecektir.
3.Sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin, TTBS üzerinden sözleşmeli işletmelerinin herhangi biriyle olan sözleşmesinin sonar ediği yönündeki bildirimine istinaden, sözleşmesi sonra eren sözleşmeli işletmenin yetki belgesi herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak iptal edilecektir.Diğer Haberler