Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Soru Formu - ( 18 Nisan 2024)

Sayın Üyelerimiz

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilen yazıda;
Bilindiği üzere 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10uncu maddesinin on dördüncü fıkrası "Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan soru formu Bakanlık internet sitesinde yayımlanan format kullanılarak düzenlenir ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca güvenli elektronik imzalı ibraz edilir" hükmü amirdir.

Bu kapsamda, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurularında halihazırda kullanılmakta olan soru formundaki teknik sorunların giderilmesine yönelik olarak Ek-2: Soru Formu/Öz Değerlendirme Formu güncellenmiş olup V3.3.2 sürümüyle 05.04.2024 tarihinde Ticaret Bakanlığı internet sayfasının "AEO-YYS/Belgeler" kısmında yayınlamıştır.

Bu çerçevede, yayım tarihi itibariyle söz konusu güncel soru formunun kullanılması gerektiği bildirilmiştir.


Diğer Haberler