Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Et Ve Süt Kurumu İhaleli Satışlar - ( 26 Mart 2024)

İşyerimizce  Mayıs-Temmuz/2024  (Kurumumuzun uygun görmesi halinde bu süre 1 ay uzatılabilecektir.)  ayları  içerisinde  kesimi  yapılacak  olan    büyükbaş  ve  küçükbaş  hayvanlardan  elde edilecek  olan    derilerin,  sakatatların, yağların  ve  bağırsakların    satışı,  ihale usulu  ile  Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır .Bu  itibarla;  2024  yılı  Mayıs-Temmuz  (Kurumumuzun  uygun  görmesi  halinde  bu  süre  1  ay uzatılabilecektir.) aylarını kapsayan 3 aylık dönemde üretilecek olan ;Büyükbaş hayvan derileri
 (kelle derisi dahil)  16  Nisan 2024 Salı günü saat 10:00 'da Küçükbaş hayvan derileri 
16 Nisan 2024 Salı günü saat 14:00' de Küçükbaş hayvan bağırsakları  16 Nisan 2024 Salı günü
 saat 16:00' da Büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri 17 Nisan 2024 Çarşamba günü
 saat 10:00'da Küçükbaş hayvan sakatatları 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14:00'da Genel  Müdürlüğümüz'ce  online  sistem  üzerinden  satış  ihalesi  yapılacaktır.  Ön  teklifler  04Nisan 2024 saat 10:00 ile 05 Nisan 2024 saat 16:00 arasında verilecek olup; Söz konusu ihalelere katılmak isteyen firmaların  Yozgat Kombina Müdürlüğü  Pazarlama
 Şefliği ile iletişime geçmeleri hususunda; Gereğini arz/rica ederim. 


Diğer Haberler