Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Proje Teklif Çağrısı - ( 15 Mart 2024)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 08.03.2024 tarihli ve 94778828 sayılı yazısıAntananarivo Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Merkezi Amsterdam'da bulunan, Birleşmiş MilletlerTicaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) sürecinden doğan uluslararası bir finans kuruluşu olan OrtakEmtia Fonu (CFC/FCPB)'nun 24. Proje Çağrısını (AMI) başlattığından bahisle, Madagaskar da dahil olmaküzere üye ülkelere yönelik proje tekliflerinin başta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ), kooperatiflerive kurumları kapsayacak şekilde hazırlandığı belirtilmektedir.Yazıda devamla, proje başvurularının son teslim tarihinin ise1 Nisan 2024 olduğu ifade edilmekte olup,ayrıntıların https://www.common-fund.org/call-for-proposals bağlantısında yer aldığı iletilmektedir.Söz konusu proje teklifi hakkında ilave bilgi için Antananarivo Ticaret Müşavirliği(antananarivo@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı ayrıca ifade edilmektedir.


Diğer Haberler