Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Avukatlık Kanunu'nun 35/3 maddesinde belirtilen Anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu hk. - ( 12 Şubat 2024)

Çorum Barosu'ndan tarafımıza iletilen yazı.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 35/3 maddesine göre; Türk Ticaret Kanununda ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla sermayesi bulunan Anonim şirketler, sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Avukatlık kanunu Yönetmeliğinin "Sözleşme yapılması ve Sözleşmede bulunması gereken hükümler" başlıklı 73/A maddesinde sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde、 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun yazılı sürekli avukatlıkhizmetleri sözleşmesi düzenlenmesinin ve bu sözleşmenin bir nüshasının da sözleşmenin tarafı olanavukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca “Kanuna uygundavranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor" başlıklı 73/C maddesinde de Avukatlık Kanununun 35/3maddesine aykırı davranan tüzel kişiler hakkında merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından suç duyurusunda bulunulacağı düzenlenmiştir.
Yasa koyucu, belirtilen Anonim şirketler için önem arz eden bu hususun takibi veuygulanabilirliğini sağlamak açısından bu düzenlemeye aykırı davranışı suç saymış idari para cezası uygulanacağını hükme bağlamıştır. Bu hükümlere aykırı davranan kuruluşlara Avukatlık Kanunu' nun 35/3 maddesi gereğiCumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için sanayi sektöründe çalışanon altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin iki aylık bürüt tutarı kadar idari para cezası verilir.  
2024 yılı  için belirlenen is bu aylık ücret miktarı 15.800,00‐ TL― olup sözleşmeli avukattayin edilmeyen her ay için iki aylık brüt asgari tutarı olan 40.005,00-TL― üzerinden işlem yapılacaktır.


Diğer Haberler