Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ - ( 19 Aralık 2023)

Değerli Üyemiz,

T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından iletilen yazıda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının altıncı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında inşaat sektöründeki belirli girdilerin takibi ve elde edilen verilerin analiz edilmesi, vergi güvenliği yanında deprem kuşağında yer alan ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması amacıyla hazırlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği 16/03/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı bildirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile 7214.20 GTIP koduna sahip inşaat demirinin üretimden kullanıma kadar tüm aşamalarda takip edilmesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiş ve Tebliğ kapsamında İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Darphane) tarafından kurulduğu ve söz konusu Tebliğ uyarınca, Darphanenin işleyiş ve denetiminden sorumlu olduğu İDİS dışında inşaat demirinin üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılamayacağından inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 01/01/2024 tarihinden önce İDİS'e geçmeleri zorunlu kılınmış olduğu iletilmiştir.

Yazıda devamla, diğer taraftan mezkur Tebliğ kapsamında İDİS'in kurulum işlemleri, kurulum süreci ile sistemin kurulumu ve işletimi sürecindekilerin sorumluluklarını ayrıntılı olarak açıklayan Sistem Kılavuzu https://www.darphane.gov.tr/insaat-demiri-izleme-sistemi-idis internet adresinde yayımlandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda 01/01/2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği bilgilerinize sunulur.


 
Saygılarımızla,


Diğer Haberler