Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

KOBİ'LERE YEŞİL DÖNÜŞÜM BAŞVURULARI BAŞLADI - ( 11 Aralık 2023)

Değerli Üyemiz,


KOSGEB tarafından iletilen yazıda,

KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri ve uluslararası rekabet gücünü artırmaları amacıyla Dünya Bankası iş birliği ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KOSGEB ile TÜBİTAK tarafından yürütülen Yeşil Sanayi Destek Programı'nı devreye aldık.

KOSGEB eliyle verilecek olan 250 milyon dolarlık bütçeyle iki ayrı teklif çağrısıyla çıkılan destekle sanayi KOBİ'lerinin;

Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı ile işletmelerin çatı üstü ve sanayi tesisi içerisindeki birleşik güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL'ye kadar,
Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı ile de,
- Enerji verimliliği

- Su verimliliği

- Ham madde verimliliği

- Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü

- Endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi 

konu başlıklarında hazırlayacakları projelere 4 milyon TL'ye kadar destek veriyoruz.

 KOBİ'lerimizin çevre dostu teknolojilere geçişini ve enerji maliyetlerini düşürmelerine odaklanarak onları 2053 net sıfır emisyon hedefine taşımaya kararlıyız.

Türkiye sanayisinin yeşil dönüşümünü birlikte sağlayacağız.

Detaylar ve başvuru için 👉 bit.ly/46POvR9

#SanayideYeşilDönüşüm♻️

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Diğer Haberler