Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Sümer Holding İhale İlanı Duyurusu - ( 08 Aralık 2023)

Değerli Üyelerimiz,


Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, özelleştirme kapsam veprogramında olan, sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirmeİdaresi Başkanlığı’na ait bir kamu kuruluşu olup,  muhtelif taşınmazların  4046 sayılı ÖzelleştirmeUygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesindeözelleştirilmelerini sağlamak amacıyla Resmi Gazetenin 08.12.2023 tarihli 32393sayılı nüshasında İhale İlanı yayımlanmıştır. Bu konu hususunda;

 

Bilgilerinize sunulur,

 

Saygılarımızla,


Diğer Haberler