Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

STRATEJİK ÖNCELİKLİ ÜRÜNLER VE TEKNOLOJİ ALANLARI LİSTESİ HK. - ( )

Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından  yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları listesi 26 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik Ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ ile belirlendiği iletilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu tebliğ ile aracı bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuru yapacak projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmeye dair usul ve esaslar düzenlendiği bildirilmiştir.

İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231126-2.htm linki üzerinden ulaşılabilmekle birlikte, "Stratejik ürünler ve Teknoloji Alanlar Listesi" ekte tarafınıza iletilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 
Saygılarımızla,


EK: 

Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları Listesi 

Dosyayı indirmek için tıklayınız.Diğer Haberler